name

H2020-NET Bevilling

Projektet er et 3-årigt udviklingsprojekt under Vand i Byer, der er opstartet i 2016.

Projektets formål er at engagere nye aktører i Horizon 2020. Puljen giver midler til oplysning, partnersøgning, og ansøgnings-sparring.


Baggrunden for projektet er:  

  • Formål: at engagere nye aktører i Horizon 2020 
  • Puljen giver midler til oplysning, partnersøgning, og ansøgnings-sparring.
  • Hensigten: at bibringe viden og kompetencer til at udvikle nye projektidéer

 Projektets mål og output er følgende:

  • 75% af medlemsorganisationer (M.O) er blevet informeret om H2020 muligheder
  • 50% af M.O. er blevet kontaktet for at gøre opmærksom på specifikke H2020 opslag og potentielle konsortiedannelser.
  • 25% af M.O. har deltaget i temaworkshops om udarbejdelse af ansøgning eller om projektmodning til specifikke opslag.
  • 15 H2020 ansøgninger, heraf 3 ansøgninger, der inkluderer regional medfinansiering.
  • 5 M.O. deltager i H2020 ansøgning for første gang.
  • M.O. fra øst og vest Danmark indgår i indsendte H2020 ansøgninger.

Deltagende vidensinsitution:
DTU Miljø

Kontaktperson:
Projektleder er Peter Steen Mikkelsen, DTU, mens den daglige administration varetages af Katrine Nielsen, DTU Miljø, katni@env.dtu.dk.