IP07 - Kan grønne tage tage vand? – Hydrauliske egenskaber for grønne tage


Formål
Grønne tage er i de senere år blevet ganske populære i Danmark, og en del virksomheder findes allerede på markedet, enten som leverandør af opbygningssystemer eller som leverandør af plantematerialet. De grønne tage fremhæves for en række økosystemydelser, bl.a. deres bidrag til kildekontrol af regnafstrømningen gennem øget fordampning. Det primære formål med nærværende projekt var at belyse betydningen af netop denne egenskab for byens samlede afdræning. Derudover har projektet haft til formål at levere state-of-the art viden for en række øvrige økosystemfunktioner, samt at belyse forhold omkring økonomi og etablering. Projektet har haft mange deltagere, og har dermed i praksis også fungeret som en platform for erfaringsdeling.

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • Københavns Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Teknologisk Institut

Private:

 • COWI A/S
 • Grontmij
 • Nykilde ApS
 • EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Byggros
 • Alectia
 • Veg Tech A/S
 • Sorbisense
 • KS Miljø og Arkitektur
 • Frederikssund Forsyning
 • VandCenterSyd A/S
 • Spildevandscenter Avedøre
 • Agrotech

Offentlige:

 • Københavns Kommune
 • Svendborg Kommune

Målgruppe
Projektets primære målgruppe var rådgivere og virksomheder, der tilbyder grønne tage, samt forsyninger og kommuner, der er interesserede i at etablere grønne tage. Desuden var målgruppen vidensinstitutioner, der arbejder med aspekter af grønne tage.

Resultater
Projektet har afdækket grønne tages hydrauliske egenskaber i et notat og to KU-Videnblade og har bidraget til en international artikel om emnet. Projektet har derudover belyst følgende aspekter omkring grønne tage gennem en række KU-Videnblade, der også findes som samlet notat:

 • Historik og potentiale
 • Typologi og opbygning
 • Luftrensende egenskaber
 • Betydning for mikroklima og varmeø-effekt
 • Termiske egenskaber

Arbejdsprocessen bag notat, videnblade og artikel har i alle tilfælde været at vidensinstitutionerne har udarbejdet udkast, der så er blevet diskuteret og/eller præsenteret ved arbejdsmøde i den samlede projektgruppe.

I regi af projektet er der desuden gennemført afprøvning af Sorbicelle til måling af næringsstofudvaskning fra grønne tage (fosfor), samt lavet en ramme for vurdering af grønne tages økonomi.

I tilknytning til projektet har Thomas Åabling opstillet et regneark til estimering af vandbalance for grønt tag.

Som et ekstra resultat har projektet fungeret som platform for erfaringsudveksling og netværk blandt projektdeltagerne. Der har været afholdt i alt 10 møder, herunder et møde med besigtigelse af forsøgslokaliteterne hos Agrotech, og et møde med besøg af den tyske professor Mathias Uhl fra Münster Universitet. Projektet har været omdrejningspunkt for et stormøde i Vand i Byer, nemlig mødet d. 7. marts 2015.

Kontakt
Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, mbj@ign.ku.dk
Lotte Fjendbo Møller, Københavns Universitet, lfm@ign.ku.dk
Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut, hakj@teknologisk.dk

Produkter/Leverance