IP05 – Lad det regne med frøer – Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet?


Formål
Formålet med projektet er at udvikle strategier og fysiske metoder til håndtering af nedbør i byens landskab, der samtidig forbedrer naturindholdet i urbane biotoper og reducerer byernes barriereeffekt for omkringliggende biotoper. LAR-elementer, der således er designet med henblik på samtidig understøttelse af naturen i byen, betegnes bio-LAR.

Målgruppe
Målgruppen er danske kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og entreprenører samt i mindre grad private arealejere, og andre grupper med interesse i naturvenlig klimatilpasning af byer.

Resultater
Projektets hovedresultat er design og etablering af et demonstrationsområde, beliggende i Allerød Kommune. Her vises hvordan forsinkelseselementer kan udformes så flora og fauna understøttes, og hvordan der med få ekstra midler kan skabes et rent vandhul baseret på renset regnafstrømning. Designet er baseret på en overordnet analyse af områdets funktions som spredningskorridor for bl.a. Stor Vandsalamander, der blev konstateret i en nærliggende skovsø, samt på kommunens biodiversitetsstrategi. De specifikke elementer er udviklet i en kreativ proces i regi af projektets partnere. Botaniske undersøgelser er udført forud for etableringen af bio-LAR elementerne, og vil blive gentaget over de næste par år, ligesom jordbundsforholdene er analyseret, og områdets udseende efter afslutning af gravearbejderne er registreret med drone-overflyvning. De specifikke resultater er:

 • 1:1 Demonstrationsområde i Lynge Nord. Breddegrad: 55°50'46.77"N, Længdegrad: 12°17'4.42"Ø
 • Artikel i Grønt Miljø 5/2014, s. 26: Klimatilpasning kan berige naturen. Link til artikel: http://www.grontmiljo.dk/numre/2014/gm514.pdf
 • Drone-film efter anlægsarbejdet. Link til film: http://video.ku.dk/video/11427453/regnvandshandtering-pa-lynge-faelled
 • Projektet indgår som del af Rikke Juul Monbergs PhD, der forventes afsluttet i 2016. I regi af PhD-projektet forventes en videnskabelig artikel om effekt af bio-LAR for flora og fauna i området.
 • Fremvisning af bio-LAR løsningen i Allerød. 25. juni 2015 kl. 13.30 til ca. 16. Mødested: Ved fælleden i Lynge, P-plads ved Lynge Hallen. Tilmelding til mbj@ign.ku.dk.

Deltagere
Vidensinstitutioner:

 • KU-Science, Projektleder Marina Bergen Jensen, PhD-studerende Rikke Juul Monberg

Private:

 • COWI
 • LiAn Landscapes
 • HedeDanmark (Skælskør Anlægsgartnere)

Offentlige:

 • Allerød Kommune
 • Københavns Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Århus Kommune

Kontakt
Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet, mbj@ign.ku.dk

Leverancer/produkter