name

Afsluttede innovationsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter der er afsluttet i Vand i Byer 1, som var aktivt i perioden 2010-2014.

Projekterne betegnes med forkortelsen IP for Innovations Projekter.


Byer i Vandbalance - Innovationskonsortie

IP01 - Permeable befæstelser

IP02 - Udvikling og dokumentation af nedsivningsløsninger med filterjord

IP03 - Branding af LAR

IP04 - Fra kontrol til styring - Risikovurdering i vandforsyningen

IP05 – Lad det regne med frøer – Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet?

IP06 - Desinfektion af kloakoverløb (DesiCSO)

IP07 - Kan grønne tage tage vand? – Hydrauliske egenskaber for grønne tage

IP08 - Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne

IP09 - Integreret forvaltning af vand i byer- analyse af institutionelle, lovgivningsmæssige og finansielle aspekter

IP10 - Regn med kvalitet – Bedre styr på afstrømningens kvalitet er en forudsætning for bæredygtig og innovativ klimatilpasning

IP11 - Klimaskole. Konceptudvikling af den klimatilpassede folkeskole

IP12 - Nordhavn - en bydel i vandbalance

IP13 - Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm

IP14 - Økonomi i LAR – anlæg og drift