name

Afsluttede bobleprojekter

Herunder kan du se hvilke bobleprojekter der er afsluttet. 


Opdateres løbende ...

 

Projekter bevilliget i 2017:

Kan fraseperation af First Flush sidestilles med BAT?
Københavns kommune, HOFOR og DHI

 • Læs rapporten her

Rekreative regnvandsbassiner
Ballerup, Køge og Frederikssund kommune, Forsyninger fra Ballerup, KLAR og Frederikssund, Orbicon og Teknologisk Institut. 

 • Læs Rørcenter-anvisning 025 "Regnvandsbassiner med natur og aktivitet" her

Rensning af regnvand i urbane miljøer 
Rambøll, HOFOR, Københavns Kommune og Syddansk Universitet

 • Læs notat fra workshoppen her
 • Læs rapporten fra projektet her

 

Projekter bevilliget i 2016: 

 

Driftsmodeller af anlæg til håndtering af regnvand med borgere
Aalborg Universitet, Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

 • Se præsentationen fra stormødet 30. marts 2017 her (fra slide 17). 
 • Læs rapporten her

Økonomiske incitamenter til LAR
Teknologisk Institut

 • Læs rapporten her

Økosystemtjenester i Kagsåparkens regnvandsprojekt
Rambøll, Nordvand, HOFOR, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune

 • Læs nyhedsartiklen fra projektet her
 • Se Rambølls præsentation af projektet fra stormødet d. 30. marts 2017 her

Monitering, first flush og hverdagsregn i testanlæg med filtermuld
Københavns Kommune, HOFOR og DHI

 • Læs rapporten fra projektet her
 • Læs nyhedsartiklen fra projektet her 

Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner
Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune 

 • Læs rapporten fra projektet her

Elev8 Living Singapore
Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS, Teknologisk Institut og Elev8 Living/Green Assets Singapore