Post traumatisk stress

Hvad er post traumatisk stress?

Post traumatisk stress, også kendt som PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), er en alvorlig psykisk lidelse, der kan opstå efter at have været udsat for eller vidne til en traumatisk begivenhed. Det kan påvirke både børn og voksne og kan have betydelige konsekvenser for en persons livskvalitet og funktionsevne.

Definition

Post traumatisk stress er karakteriseret ved tilbagevendende og påtrængende minder eller flashbacks om den traumatiske begivenhed, samt intense følelsesmæssige reaktioner, der kan opstå som reaktion på påmindelser om traumet. Det kan også medføre undgåelsesadfærd, hvor personen forsøger at undgå steder, mennesker eller situationer, der minder om traumet.

Årsager

Post traumatisk stress kan opstå som følge af forskellige traumatiske begivenheder, såsom krig, voldtægt, overfald, naturkatastrofer eller alvorlige ulykker. Det kan også opstå som følge af gentagne traumatiske oplevelser, såsom langvarig vold eller misbrug. Ikke alle, der oplever en traumatisk begivenhed, udvikler dog PTSD, da det også afhænger af individets psykologiske og sociale ressourcer.

Symptomer på post traumatisk stress

Fysiske symptomer

Mennesker med post traumatisk stress kan opleve en række fysiske symptomer, herunder søvnproblemer, mareridt, koncentrationsbesvær, irritabilitet, hyperopmærksomhed og hypervigilans. De kan også opleve fysiske reaktioner som hjertebanken, svedeture, rysten og åndenød.

Psykiske symptomer

De psykiske symptomer på post traumatisk stress kan omfatte intense og vedvarende følelser af frygt, hjælpeløshed eller skam. Personer med PTSD kan også opleve depressive symptomer, angst, irritabilitet, vrede og problemer med at regulere deres følelser. De kan have svært ved at fungere socialt og i deres daglige liv.

Diagnose af post traumatisk stress

Kriterier for diagnose

For at blive diagnosticeret med post traumatisk stress skal en person opfylde visse kriterier i henhold til Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Disse kriterier omfatter eksponering for en traumatisk begivenhed, tilstedeværelsen af ​​intrusive minder eller flashbacks, undgåelsesadfærd og negative ændringer i tanker og humør.

Udelukkelse af andre lidelser

Det er vigtigt at udelukke andre psykiske lidelser, der kan have lignende symptomer som post traumatisk stress. Dette kan omfatte depression, generaliseret angstlidelse eller andre angstlidelser. En grundig evaluering af en kvalificeret sundhedsperson er nødvendig for at stille en korrekt diagnose.

Behandling af post traumatisk stress

Terapi

En af de mest effektive behandlinger for post traumatisk stress er kognitiv adfærdsterapi (CBT). CBT fokuserer på at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd, der opretholder symptomerne. En anden terapiform, der kan være nyttig, er eksponeringsterapi, hvor personen gradvist udsættes for de traumatiske minder eller situationer under kontrollerede betingelser.

Medicin

Nogle mennesker med post traumatisk stress kan have gavn af medicin som antidepressiva eller angstdæmpende midler. Disse lægemidler kan hjælpe med at reducere symptomer som angst, søvnproblemer og depression. Det er vigtigt at konsultere en læge eller psykiater for at få vurderet behovet for medicin og for at finde den rette dosis og type medicin.

Alternative behandlingsmetoder

Nogle mennesker finder også lindring fra post traumatisk stress ved hjælp af alternative behandlingsmetoder som akupunktur, meditation, yoga eller kunstterapi. Disse metoder kan hjælpe med at reducere stress og fremme afslapning og selvudtryk. Det er vigtigt at bemærke, at disse metoder ikke er evidensbaserede og bør anvendes som supplement til, ikke som erstatning for, konventionel behandling.

Hvordan forebygges post traumatisk stress?

Støtte og omsorg

Efter en traumatisk begivenhed kan det være afgørende for en persons helbredelse at have adgang til støtte og omsorg fra venner, familie og professionelle. Dette kan omfatte samtaler, terapi eller støttegrupper, hvor man kan dele sine oplevelser og følelser.

Stressreduktionsteknikker

Stressreduktionsteknikker som mindfulness, dyb vejrtrækning, motion og afslapningsteknikker kan være nyttige for at reducere angst og fremme følelsesmæssig balance. Disse teknikker kan hjælpe med at opbygge modstandsdygtighed over for stress og forbedre evnen til at håndtere traumatiske oplevelser.

Post traumatisk stress hos børn

Symptomer hos børn

Børn kan vise forskellige symptomer på post traumatisk stress end voksne. De kan opleve mareridt, separationangst, regression i adfærd, vredeudbrud og problemer med at koncentrere sig. Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer og søge hjælp, hvis de vedvarer eller forværres over tid.

Behandling af post traumatisk stress hos børn

Behandlingen af post traumatisk stress hos børn kan omfatte terapi, der er tilpasset deres alder og udviklingsniveau. Legeterapi, kunstterapi og familiebaseret terapi kan være nyttige til at hjælpe børn med at bearbejde deres traumatiske oplevelser og opbygge coping-strategier.

Post traumatisk stress hos veteraner

Årsager hos veteraner

Veteraner kan udvikle post traumatisk stress som følge af deres oplevelser under krig eller militærtjeneste. De kan have været udsat for traumatiske begivenheder som kampe, eksplosioner, vold eller tab af kammerater. Disse oplevelser kan have langvarige psykologiske virkninger og kan føre til PTSD.

Behandling af post traumatisk stress hos veteraner

Behandlingen af post traumatisk stress hos veteraner kan omfatte en kombination af terapi og medicin. Terapi kan hjælpe veteraner med at bearbejde deres traumatiske oplevelser og opbygge nye coping-strategier. Medicin kan hjælpe med at lindre symptomer som angst og søvnproblemer.

Forebyggelse af post traumatisk stress hos veteraner

Støtte og opfølgning

Det er vigtigt at veteraner har adgang til støtte og opfølgning efter deres militærtjeneste. Dette kan omfatte mentale sundhedsressourcer, støttegrupper og sociale netværk, der kan hjælpe med at lette overgangen til civilt liv og reducere risikoen for udvikling af post traumatisk stress.

Reintegration i samfundet

En succesfuld reintegration i samfundet kan bidrage til at forebygge post traumatisk stress hos veteraner. Dette kan omfatte adgang til uddannelse, beskæftigelse og sociale aktiviteter, der kan hjælpe veteraner med at genopbygge deres liv og identitet uden for militæret.