name

Om Vand i Byer


Vand i Byer blev etableret i 2010, som et strategisk partnerskab, som adskiller sig væsentligt fra opbygningen af andre innovationsnetværk.

I 2014 overgik Vand i Byer netværket fra et strategisk partnerskab til et innovationsnetværk. Det unikke ved Vand i Byer er, at netværket består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, det som kaldes tetra-helix-struktur. 

Denne struktur er stadig gældende, og du kan se en liste over vores mere end 200 medlemmer her

Teknologisk Institut - Rørcentret er sekretariat for Vand i Byer. Du er velkommen til at kontakte en af os, se kontaktinfo til højre. I menuen øverst kan du også se hvem der er med i vores ledelses- og styregruppe.

Vision og Mission

Vision: ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering”.

Mission: "Vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning"

Dette gøres bl.a. ved at:

  • Indsamle, udvikle og dele viden og skabe praktisk anvendelige løsninger både nationalt og internationalt
  • Forøge både den teknologiske innovation, offentlige innovation og merværdien i forhold til klimatilpasning
  • Præsentere fyrtårne og dokumentere ressourceeffektivitet af løsninger

Det er målet at:

  • Bidrage til grøn omstilling
  • Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
  • Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

Kommunikationsstrategi
Ledelsesgruppen og styregruppen for Vand i Byer har sammen lavet en kommunikationsstrategi for Vand i Byer. 

Se Vand i Byers kommunikationsstrategi

Se film om Vand i Byer her