name

Vand i Byer – mellem udvikling og forretning

Kan Vand i Byers erfaringer og kompetencer aktiveres til at skabe udvikling og bedre boligforhold i udviklingslande og vækstøkonomier? En kompliceret opgave som deltagerne i workshoppen d. 2. marts forsøgte at konkretisere og gøre overskuelig.


Af Michael Nørgaard

Vand, sanitet og klimatilpasning er helt centrale elementer i byudvikling og tilvejebringelse af tidssvarende boliger over hele verden. Derfor rejser spørgsmålet sig selvfølgelig om Vand i Byers medlemmer kan bidrage til løsninger.  Workshoppen bød på introduktion til den meget store dagsorden med indlæg fra en række nøglepersoner med forskellige vinkler på udviklingsproblematikken.

Ofte nævnes Mckinseys rapport om ”The global affordable housing challenge”, udfordringen med at skaffe billige og bæredygtige boliger til over 1 mia. mennesker. Opgaven er ekstremt sammensat og forskellig fra land til land og verdensdel til verdensdel. Mange af millionbyerne er omgivet af slumkvarterer med nogle meget usle levevilkår, men her kan også være tunge økonomiske interesser, hvor ”slumlords” ejer og udlejer slumboliger til overpriser og dermed ikke har interesse i at skabe udvikling. I den anden ende af skalalen er en stor og stigende middelklasse på alle kontinenter, der på markedsvilkår efterspørger boliger. Så problematikken spænder fra tunge udviklingsproblematikker til eksport på markedsvilkår.

Formand for arkitekter uden grænser, Anton Benjamin Ryslinge, der har arbejdet med udviklingsprojekter i Afrika, fortalte på workshoppen om udfordringerne i Afrika.

- Ofte ligger slumområderne på de dårligste marginaljorde med større risiko for oversvømmelser, malaria og uden ordentlige sanitære forhold. Levevilkårene er så dårlige, at ulemperne, bl.a. i form af sygdomsrisiko, er større end fordelene ved at bo tæt på storbyens centrum, sagde Anton Benjamin Ryslinge og pegede på, at det i udviklingsarbejdet er vigtigt at skelne mellem årsager og effekter. Årsagerne er ofte komplicerede magtforhold og økonomiske interesser. Effekterne, som dårlige levevilkår i slumområder, afbødes bedst med tekniske løsninger.

Biocentre i Nairobi

Én teknisk løsning som ”Arkitekter uden Grænser” har arbejdet med er etableringen af såkaldte biocentre i slumområder i Nairobi i Kenya, hvor der bor op til en million mennesker i huse af ler og blik, uden vand, el og kloakering. Biocenteret er en to-etagers bygning med toilet og badefaciliteter i stueetagen, samt en stor tank til opsamling af afføring i kælderen. På stedet produceres biogas, ligesom der kan etableres kontor og mødelokaler. Et biocenter er ikke raketvidenskab, men kendte konkrete løsninger og teknologier, der kombineres til en samlet løsning. Et

Workshop-grupper: Vi er klar med løsninger

Efter en række inspirationsoplæg arbejdede workshopdeltagerne med en række specifikke temaer bl.a. vand, affaldshåndtering, borgerinddragelse, energiteknologi og biodiversitet.

Workshoppen viste klart, at de deltagende fagfolk og specialister er klar med løsninger og har solide erfaringer – bl.a. fra arbejde i Vand i Byer med at kombinere de forskellige fagområder til helhedsorienterede løsninger. Udfordringen er, at finde retning i krydsfeltet mellem forretning og udviklingsarbejde og at adskille årsager og effekter.

I workshoparbejdet blev bl.a. peget på nogle fokuspunkter for det videre arbejde, kort opsummeret ved en blanding af danske kompetencer og styrkepositioner.

  • Udfordringer skal løses med lokale kræfter og proces er vigtigt, ikke kun teknologi
  • Andelstanken og kooperativ ejerskab kan være et redskab
  • Stærk sammenhæng mellem produkt, rådgivning og undervisning

Med workshoppen begynder Vand i Byer at diskutere nogle komplicerede, men vigtige udviklings-spørgsmål som udviklingsspecialister har arbejdet med i årtier. Udfordringen med bæredygtige boliger, vand, sanitet og klimatilpasning er væsentlig og oplagt at afsøge som et felt for udvikling af Vand i Byers arbejde.