name

Værdiskabelse i klimatilpasningen - hvordan i praksis?

Klimatilpasning skal ikke kun klimasikre vores byer, kyster og landdistrikter – vi skal også skabe værdier som liveability, naturværdier, rekreative værdier og grønne jobs. 


Det kræver at vi arbejder på nye måder på tværs af forvaltninger og budgetter og derved skabes nogle nye udfordringer:

  • Hvordan dokumenterer vi værdiskabelsen overfor beslutningstagere og investorer?
  • Hvordan kan vi bruge værdiskabelse i planlægning og design som grundlag for samarbejde på tværs af forvaltninger og med borgere og brugere?
  • Og hvordan undgår vi, at de ’sjove’ værdier falder fra i den konkrete planlægning og realisering af projekterne?

Vand i Byer har sat gang i flere projekter, der arbejder med værdiskabelse i klimatilpasningen, og udvikler værdier, viden og værktøjer.

Hør mere om disse projekter og konkrete eksempler på Vand i Byers Stormøde torsdag den 30. marts 2017 og få inspiration med hjem til at styrke værdiskabelsen i jeres projekter.