name

Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner

Med støtte fra Vand i Byers kontingentmidler, er der lavet et projekt,om udvaskning miljøfremmede stoffer fra kunstgræsplæner.Projektets formål er, at sammenligne udvaskning af tungmetaller og 4 plastblødgørere ved udvaskningstest i hhv. batch og kolonne og drævandsprøver fra to kunstgræsbaner.


Projektets formål er, at sammenligne udvaskning af tungmetaller og 4 plastblødgørere ved udvaskningstest i hhv. batch og kolonne og drævandsprøver fra to kunstgræsbaner.

Laboratorietestene er udført, så de i videst muligt omfang efterligner opbygningen af de to baner, den ene er opbygget med membran og den anden er uden. Der er desuden tilsat saltningsprodukter i en del af laboratorieforsøgene, for at undersøge, hvilken indflydelse saltning af en kunstgræsbane har på udvaskning af de nævnte stoffer.

Status er, at laboratorietests og drænvandsprøvetagning er afsluttet. I øjeblikket er analysearbejdet for tungmetaller i gang, mens analyserne for plastblødgørere er afsluttet.

De primære udfordringer i projektet har været, at udtage drænvandsprøver, da vi ønskede tidsproportionale døgnprøver taget med automatisk prøvesampler. Grundet lavt flow i drænvandsbrøndene, er der i stedet taget stikprøver. Desuden er udfordringen pt. at analysere metalkoncentrationer på ppm niveau.

I forbindelse med filtrering af prøver til metalbestemmelse, blev der konstateret en uventet misfarvning af filtrene. Disse er sendt til Aalborg Universitet for nærmere undersøgelse for mikroplast.

Yderligere oplysninger i forbindelse med projektet, kan fås ved henvendelse til Bente Møller Marcussen, Erhvervsakademi Aarhus på mail: bmma@eaaa.dk, eller ved at følge dette link.

Projektet er udarbejdet af Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug og Aarhus Kommune, Sport og Fritid.