name

Singapore – springbræt til et stort vandmarked

Skal den danske styrkeposition på vand- og klimaområdet fastholdes og udbygges og eksporten øges, så skal der stilles skarpt på de unikke danske kompetencer og samarbejde mellem offentlige og private aktører.


Af Michael Nørgaard, Publicpress

Det internationale marked for klimatilpasning og vandløsninger er stort og Sydøstasien repræsenterer en pæn bid af markedet. DI har sammen med DANVA, Dansk Miljøteknologi og ministeriet i 2015 udarbejdet en Vandvision. Her er målet formuleret, at vandbranchen skal fordoble den danske eksport af løsninger og teknologi fra de nuværende 15 mia. kr. årligt til 30 mia. kr. og skabe 4000 nye arbejdspladser. Sydøstasien og Singapore er vigtige brikker i spillet.

Showcases og støttefunktioner

Chefkonsulent Rolf Johnsen, Region Midtjylland, ser en klar forbindelse fra regionens arbejde med vækst, innovation og jobskabelse og til en forstærket dansk eksportindsats i Singapore og Sydøstasien.

- Singapore kan helt sikkert give danske virksomheder en dybere forståelse og indsigt i de mekanismer, der driver markedet for vand og klimatilpasning i Sydøstasien. Region Midtjylland har i en årrække arbejdet med at skabe optimale rammebetingelser for virksomheder på vandområdet og indsatsen er stærkt forankret i vores ”Vækst- og udviklingsstrategi 2015 – 2025”, så det er et område vi prioriterer højt, fortæller Rolf Johnsen.

Rolf Johnsen var deltager i en delegation fra ”Vand i Byer – innovationsnetværk for klimatilpasning”, der har besøgt Singapore. Målet var både at finde inspiration til danske løsninger og få perspektiver på eksportmulighederne.

I Region Midtjylland ligger 60 ud af 200 danske vandvirksomheder, så branchen har stor betydning for erhvervsudvikling og jobskabelse i området.

- I 2011 udviklede Region Midtjylland projektet Challenge Water for at skabe en ramme for innovation på vandområdet og understøtte små og mellemstore virksomheders indsats på eksportmarkederne. Som et spin off blev Danish Water Technology House skabt, fortæller Rolf Johnsen, der vurderer, at det netop er helt afgørende for eksportmulighederne, at man har en kombination af støttefunktioner til de små og mellemstore virksomheder og så danske show cases.

- Vores erfaring fra Singapore-besøget er, at samarbejdet mellem private virksomheder, forsyninger og offentlige myndigheder er nøglen til at styrke og udbygge den markedsposition som vi har på vandområdet. Og det samarbejde er jo netop også en forudsætning for, at vi i Danmark kan have fokus på det blå-grønne perspektiv, hvor vi kombinerer byudvikling og tekniske løsninger. Jeg ser en klar linje fra lokale danske løsninger og til at understøtte eksportmulighederne, siger Rolf Johnsen.

Marked for klimatilpasning

Og Singapore kan på flere måder være en vigtig brik i indsatsen, lyder vurderingen fra chefkonsulent Christina Busk, DI, der repræsenterede organisationen i delegationsbesøget i Singapore.

- Vand i alle former er højt på den nationale dagsorden i Singapore, der forventes at vokse med 1,5 mio. indbyggere frem mod 2030. Både vandforsyning og klimatilpasning er vigtige udfordringer. Det betyder, at der er et marked i bystaten. Og hvis danske virksomheder kan etablere sig, så har man de show cases i skala 1.1 i regionen som er helt afgørende for at kunne sælge løsninger i Sydøstasien, vurderer Christina Busk. Hun peger på, at markedsmulighederne dækker alt fra rådgivningsydelser, pumper og teknologi og til grønne klimatilpasningsprojekter.

- Med afsæt i de mange spændende projekter vi har set i Singapore, så vurderer jeg, at grønne regnvandsløsninger er et markedsområde, hvor Danmark kan sætte yderligere ind. Men også vandbesparelser og vandmålere kan potentielt være et stort område, når vi ser på Singapores gennemsnitlige vandforbrug og udfordringerne med at skaffe vand, vurderer Christina Busk.

Fælles markedsføring

En vigtig brik i markedsføringen af danske vandløsninger er dokumentationen af, at løsningerne virker og derfor er samarbejdet mellem offentlige og private aktører helt afgørende.

- DI og Københavns Kommune har tidligere i fællesskab præsenteret danske løsninger i New York. Den model virker og skaber tillid, siger Christina Busk.

 

        

Chefkonsulent Rolf Johnsen,                   Chefkonsulent Christina Busk, DI
Region Midtjylland