name

Samarbejde og kompetencer – forudsætning for eksport af klimaløsninger

Klimatilpasningsløsninger, der integrerer vandhåndtering, rekreative muligheder og byudvikling, forudsætter samarbejde mellem mange aktører. Og netop samarbejdet og koblingen af kompetencer er nøglen til eksportmarkederne, vurderer direktør i Danish Water Forum, Jesper Dannisøe.


Af Michael Nørgaard, Publicpress

”Vand i Byer – innovationsnetværk for klimatilpasning” har været på studietur til Singapore og sætter i forlængelse af turen fokus på, hvordan danske klimaløsninger kan blive til eksport. Vi har talt med direktør i Danish Water Forum, Jesper Dannisøe, og han peger på, at det handler om meget mere end teknik.

- Klimatilpasning og de danske løsninger er for så vidt ikke unikke, men det, at man i Danmark har alle aktører med i løsningerne, lovgivere, rådgivere, producenter, NGOere osv. er afgørende. Projekterne er bredt forankrede og mange interessenter er med og det giver solide løsninger, siger Jesper Dannisøe. Han vurderer, at Vand i Byer på forskellig vis har bidraget til at bringe klimatilpasningsområdet fra teori og til praktiske løsninger.

- Danmarks nuværende styrke er, at man har lært at arbejde sammen på tværs af de forskellige faggrupper og interessenter. Hvis klimatilpasningsområdet også skal være en international styrkeposition, så kræver det, at det fokus skal fastholdes, siger Jesper Dannisøe.

LAR og klimatilpasning er ikke turn-key, men løsninger, hvor danske virksomheder kommer med alle byggeklodserne og sætter dem sammen, så de matcher behovet og den lokale udfordring.

Referencer i skala 1:1 er vigtige

Har man fokus på salg til Sydøstasien, så er lokale og regionale referenceprojekter helt afgørende.

- Problemet i forhold til mange markeder - særligt i Østen - er, at man efterspørger lokale showcases på, at de danske løsninger faktiske også “virker“ under andre breddegrader. Det er for så vidt mærkeligt, vands egenskaber taget i betragtning, men det er en realitet. Det kræver, at danske virksomheder og konsortier finder lokale samarbejdspartnere og finansiering, så der kan etableres lokale pilotprojekter, siger Jesper Dannisøe.

I det lys er det afgørende, at danske aktører arbejder sammen, også med konkurrenter. Man skal huske det juridiske ansvar. Hvis mange aktører er involveret i et projekt, så er det helt afgørende at få dette på plads, ellers kan det jo også være gift for det danske samarbejde, lyder rådet fra Jesper Dannisøe.

- De fleste danske løsninger kan bruges i forskellige sammenhænge i udlandet. Men igen et det afgørende, at aktørerne er villige til at stå sammen og tilpasse løsningerne til andre lande og regioners behov/efterspørgsel. Det er afgørende for at vi kan komme videre med at løfte danske løsninger ud på verdensmarkedet. Vi skal tænke ud af landet.

Tilstedeværelse er afgørende

Vand i Byers tur til Singapore var arrangeret i samarbejde med Danish Water Technology House (DWTH) som har en afdeling i byen. Og herfra lyder budskabet, at det er vigtigt at have lokale repræsentanter, hvis man skal lave forretninger i området.

- Tilstedeværelse og lokale kontakter er helt afgørende for at man kan møde de rigtige personer og finde rundt i det hierarki og de skrevne og uskrevne regler som gælder, vurderer DWTHs regional direktør i Singapore, Janne Skou Pedersen. DWTH har base i Singapore, men dækker hele regionen.

- Man skal ikke tage fejl af Singapore og Sydøstasien og tro, at man som dansk virksomhed er overlegen. Løsningerne herude er avancerede, men med de rigtige greb og spydspidsprojekter kan dørene til et stort marked åbnes, vurderer Janne Skou Pedersen.