name

Rekreativt brug af regnvand – hvad findes der på skrift om emnet?

Hvis du ønsker at vide mere om, hvad man ”må og ikke må”, findes der følgende 2 skriv omkring rekreativt brug af regnvand:


Naturstyrelsen 2011 (Cowi, DHI)

Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand i større byer (2011).

 

”Hygiejnenotatet”

Notat udarbejdet af Københavns Kommune, Embedslægen for Kbh, Orbicon samt Rørcentret (2014).

 

Du kan også høre mere på kurset ”Rekreativt brug af regnvand” med konkrete cases og eksempler på vandlegepladser, der afholdes på Teknologisk Institut i efteråret 2017.