name

Regnvandsafstrømning projektnetværk

SKAL REGNAFSTRØMNING RENSES? / HVAD ER BAT? / HVORDAN DOKUMENTERER VI LØSNINGERNE? / KAN VI BLIVE ENIGE?


Vi har længe talt om, at nogen må gøre noget! Lige nu er vi sammen de ’nogen’.

Vi indbyder derfor dig og din organisation til at deltage i et oplysende, inddragende og aktivt projektnetværk, hvor vi skal højne vores vidensniveau indenfor kvalitet af regnafstrømning, udfordre og udvikle BAT-begrebet, få et overblik over eksisterende renseløsninger og udarbejde retningslinjer for, hvordan de skal dokumenteres.

Projektet kører under Vand i Byer og vil blive koordineret med de aktiviteter der igangsættes herunder.

Læs meget mere her.