name

Pressemeddelelse: Vand kan blive et eksporteventyr

Med hav og vand overalt skal Danmark ruste sig til et forandret klima. Den udfordring er samtidig en mulighed for, at vand – ligesom vind – bliver en stor eksportsucces for Danmark.


Det store udviklings- og vækstpotentiale inden for vand kræver samarbejde, og netop nu har netværkene for klimatilpasning i Danmark samlet sig for at skabe en koordineret indsats. Målet er at ruste de danske byer og landskaber til en fremtid, hvor klimaforandringer betyder vildere vejr og øget nedbør - og samtidig sikre Danmark et nyt eksporteventyr.

Klimatilpasning er et vækstområde
I Danmark handler klimatilpasning primært om at ruste vores byer og landskaber til at håndtere det forandrede klima. Herhjemme betyder det mere regn og kraftigere regnskyl – og periodevis tørke. Regnen får også grundvandet til at stige, og flere stormfloder vil sende mere vand ind over strande, havne, haver og huse.

- I Danmark har vi allerede rigtig mange gode eksempler på, hvordan vi kan planlægge vores byer og natur, så det sikrer os mod fx det vand, som klimaforandringerne fører med sig. Regioner og kommuner har engageret sig i det, og vi har mange firmaer, der nu har erfaring i at klimatilpasse og udføre gode løsninger, forklarer Dorthe Selmer, der leder klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge i Region Midtjylland.

- Når vi nu har gode danske løsninger, skal vi også udnytte potentialet for, at danske virksomheder kan bringe disse løsninger til udlandet. Man kan sagtens sammenligne vækst og udvikling i vandbranchen med vindenergien i 00'erne. Industrien hjælper Danmark med klimatilpasninger, og det kan samtidig blive et eksporteventyr for branchen, siger Frank Brodersen, der er formand for styregruppen i CALL (Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen) og direktør for Samarbejder og Grøn vækst i HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab).

- Samtidig er det vigtigt, at man kan dokumentere effekt samt fordele og eventuelle ulemper ved de forskellige løsninger til håndtering af store mængde regnvand. Her er Teknologisk Institut meget involveret i arbejdet med klimatilpasning af danske byer og infrastruktur. Udover netværkssamarbejde arbejder Teknologisk Institut med udvikling, test og dokumentation af nye typer klimatilpasningsløsninger, siger centerchef Ulrik Hindsberger fra Teknologisk Institut, der samtidig er sekretariatsleder af det landsdækkende innovationsnetværk for klimatilpasning ’Vand i Byer’.

Eksportpotentiale på milliarder
Erhvervspotentialet for vandbranchen som følge af klimaforandringerne på globalt plan er enormtifølge Svend-Erik Jepsen, fagleder for vand i DI:

- Håndtering af mere intens nedbør, perioder med tørke og andre effekter af klimaforandringer giver nye markedsmuligheder, som vi skal være klar til at udnytte. Samarbejdet mellem virksomheder, regioner, kommuner og forsyninger i Danmark er unik, og giver et solidt afsæt for en fremtidig eksport i milliardklassen, lyder det.

- Der er altså et potentiale for et vandeventyr. Men vi skal gribe det rigtigt an. Der bliver talt meget om C02-reduktion. Det er godt, men vi skal også tale klimatilpasning. Ved at arbejde på begge vinkler kan vi hurtigere skabe større tryghed. Vi skal give klimatilpasning ekstra opmærksomhed både nationalt, regionalt og kommunalt – for det kræver samarbejde, politisk vilje, investeringer og de rigtige uddannelser, siger Dorthe Selmer fra Region Midtjylland.

Netværk vil give Danmark førertrøjen
Nu er en række netværk og partnerskaber, der arbejder med vand og klimatilpasning, gået sammen. Den fælles ambition er at danne et nationalt kompetencenetværk for vand og klimatilpasning. På samme måde som der findes netværk inden for andre vigtige brancher. Med i netværket er:

  • Region Hovedstaden med CALL Copenhagen (Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen) samt KLIKOVAND (KLIma, KOmmuner og VAND), der nu også er på vej ud til kommuner og forsyninger i Region Sjælland.

  • Region Midtjylland med projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), som også tæller 30 andre samarbejdspartnere, herunder en lang række kommuner.

  • De to organisationer AquaGlobe og Klimatorium er knyttet til C2C CC, og skal accelerere aktiviteterne i C2C CC

  • De landsdækkende vidensnetværk Vand i Byer, INUNDO og CLEAN.

- Sammen kan vi få samlet succesfulde projekter i en national sammenhæng, hvor vi på tværs af landet demonstrerer, formidler og udvikler klimatilpasningsløsninger til gavn for klimaberedte regioner, kommuner, grøn vækst og beskæftigelse, siger Frank Brodersen.

National konference til efteråret
Det nye netværk er til efteråret klar med den første fælles nationale konference om klimatilpasning. Det er den 23.-24. oktober 2019 i Horsens.

- Konferencen skal både tage temperaturen på klimatilpasningen i Danmark og sætte retning for branchen i de kommende år. Branchen udgøres af både producenter af de fysiske løsninger, men også myndigheder, forsyninger samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Med konferencen viser vi, at klimatilpasningsbranchen spiller sammen og vi giver anbefalinger til hinanden og politikerne, forklarer Dorthe Selmer.

Kontakt-info og praktisk
Coast to Coast Climate Challenge www.c2ccc.eu
Dorthe Selmer, projektleder, Coast to Coast Climate Challenge, Region Midtjylland Telefon: 3053 9544 / mail: dorsel@rm.dk

Vand i Byer www.vandibyer.dk
Ulrik Hindsberger, sekretariatsleder for Vand i Byer, centerchef for Rørcentret, Teknologisk Institut Telefon: 7220 2285 / mail: uhi@teknologisk.dk

CALL Copenhagen www.callcopenhagen.dk
Frank Brodersen, styregruppeformand for CALL Copenhagen og direktør for Samarbejder og Grøn vækst i HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) Telefon: 2795 4444/ mail: frbr@hofor.dk

DI, www.di.dk
Svend-Erik Jepsen, Fagleder, DI Vand Telefon: 2949 4407 / mail: sej@di.dk  

Læs mere om den nationale konference om klimatilpasning: https://klikovand.dk/arrangementer/national-konference-om-klimatilpasning/