name

PIXI-rapport

Teknologier til kystsikring i dansk kontekst


Denne rapport tager udgangspunkt i projektet "Coastal protection technologies in a Danish context", der blev gennemført i regi af innovationsnetværket Vand i Byer.

Projektet er gennemført af:

  • DTU
  • Københavns Universitet
  • Region Hovedstaden
  • Gottlieb Paludan Architects

Formålet med projektet "Coastal protection technologies in a Danish context" har været at spore de fremherskende tendenser i kystbeskyttelsesteknologier i Danmark og sætte disse tendenser i en international sammenhæng.

Projektets undersøgelser bygger på en lang række forudgående rapporter og to workshops med fagspecialister. Undersøgelserne er ikke en udtømmende liste over kystbeskyttelsesprojekter i Danmark; men tjener snarere som vejledende for de overordnede tendenser i tilgangen til kystbeskyttelse. I projektet er eksemplerne klassificeret ved at kategoriskere dem:

  • Historiske: Projekter gennemført før år 2000;
  • Nyeste: Projekter gennemført mellem 2000 og 2017 (undersøgelsesår);
  • Fremtidige: Projekter der er planlagt at blive gennemført efter år 2017.

Download rapporten her.

Kontakt
Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
E-mail: karn@env.dtu.dk