name

Ny håndbog: Borgere i beredskabet - Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere

Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark og i mange andre lande. Det øger behovet for, at samfundet og den enkelte husstand bliver bedre til at håndtere oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.


Med udgivelsen af håndbogen ”Borgere i beredskabet - Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere” vil vi styrke diskussionerne om muligheder og udfordringer ved at øge samarbejdet med borgere for at håndtere et mere ekstremt klima med flere former for oversvømmelser samt inspirere til, hvordan dette samarbejde kan udvikles i praksis.

Vi peger desuden på vidensbehov og områder for fremtidig forskning og udvikling.

De overordnede spørgsmål, der diskuteres i denne håndbog, er:

  • Hvilke forskellige aktive roller kan borgerne spille i beredskabet over for oversvømmelser?

  • Hvordan kan vi som professionelle facilitere et øget samarbejde?

  • Hvilke erfaringer og metoder findes allerede, som vi kan bruge?

  • Hvilke behov er der for udvikling af viden og indsatser?

Der er økonomiske værdier, sundhed, tryghed, miljø og demokrati på spil. Samarbejde med borgerne kan mindske både personskade og sundhedsfare samt skader på værdier og natur. Samarbejdet kan desuden øge den enkeltes og samfundets mulighed for at komme videre efter en krise og bidrage til samfundets demokratiske og robuste udvikling.

Om forfatterne
Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet, Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling, er uddannet som byplaningeniør og har i mange år forsket og undervist i samspillet mellem professionelle og borgere i byens udvikling og drift. Birgitte arbejder aktuelt med klimatilpasning som arena for at styrke bæredygtighed og bykvalitet.

Nina Baron, Københavns Professionshøjskole, Katastrofe- og risikomanageruddannelsen, er uddannet som sociolog. Nina forsker og underviser i klimatilpasning og beredskab med et særligt fokus på borgeres viden, perspektiver og roller.

Download håndbogen her