name

Nedsivningsveje med 'omvendt' dræn - et nyt stærkt værktøj i kassen med LAR-løsninger

Y that ? er et rådgivende ingeniørfirma med speciale indenfor vejbygning og anlægsarbejder.


Af Jan Aagaard, Y that ?

Virksomheden "Y that ?" har udviklet en metode som fungerer som alternativ til de 'traditionelle' nedsivningsveje, hvor vandet siver ned gennem en permeabel belægning. I det nye princip for nedsivningsveje, ledes vandet ned i belægningen gennem et afløbssystem bestående af nedløbsbrønde og dræn.

Der er flere ulemper med permeable belægninger, hvoraf levetid og tilstopning er de væsentligste. Dem undgår man, når man benytter princippet med omvendt dræn. Se en oversigt over fordele og ulemper i forhold til permeable belægninger og læs mere om princippet med omvendt dræn på hjemmesiden

Læs en artikel om metoden, bragt i fagbladet Trafik & Veje 2017•01-udgaven ved at klikke på forsiden herunder: