name

Kræv en drifts- og vedligeholdelsesplan

LAR-anlæg etableres i disse år i stort omfang rundt i landet og de er en vigtig del af klimatilpasningen. Men driften skal på dagsordenen. Det er en forudsætning både for den grundlæggende funktion og for at anlæggene får rekreativ og æstetisk værdi.


Af Michael Nørgaard

Samarbejde, samarbejde og samarbejde! Det har været et velkendt mantra i arbejdet med at etablere grønne regnvandsløsninger. I fokus har været samarbejdet mellem forsyninger og kommuner og borgerne. Finansieringen og ansvarsfordelingen mellem forsyninger og kommuner har været en udfordring, men rigtigt mange spændende og innovative løsninger er etableret. Men i driftsfasen kræver et nyt fokus. Det konstaterede lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet og medlem af Vand i Byers styregruppe, ved Vand i Byers stormøde d. 30. marts i Taastrup.

- Vi må have fokus på, hvordan driften skal udvikles, når vi skal håndtere mange nye blå-grønne anlæg. Hvilke kompetencer og ressourcer kræves og kan vi etablere nye former for innovative samarbejder? Det må vi have på dagsordenen, hvis ikke driften skal blive en barriere for det potentiale, der er i de blå-grønne løsninger, lød startskuddet til stormødet fra Birgitte Hoffmann.

Kræv en drifts- og vedligeholdelsesplan

Den klassiske udfordring, hvor der er skarp adskillelse mellem anlæg og drift er også aktuel i forhold til de blå-grønne anlæg.

Landskabsarkitekt Niels Lützen, NL Landskab, understregede nogle vigtige råd fra arbejdet med LAR-anlæg.

- Standardsvar på hvordan et anlæg skal driftes findes ikke, for ethvert anlæg har sin egen udformning og enhver driftsmedarbejder sin egen stil og sit eget budget. Derfor er mit råd, at man sætter sig grundigt ind i projektet og kræver, at rådgiveren leverer en detaljeret drift- og vedligeholdelsesplan, sagde Niels Lützen.

Han pegede også helt grundlæggende på, at man skal sørge for at vandet altid kan strømme igennem et anlæg, og at det gør det i gennem alle systemer. Og at man skal sørge for at vandet kan sive ned.

Nye metoder og kompetencer

Planlægger Søren Hansen fra HOFOR, fortalte om erfaringerne med drift af forskellige blå-grønne løsninger.

- Forsyningers rolle ændrer sig og vi har brug for nye metoder og kompetencer og bedre koordinering mellem planlæggende og driftende parter. Vi skal have driften ind i planlægningen, lød budskabet fra Søren Hansen.

Og budskaberne var fint i tråd med de fokuspunkter som kom fra stormødets workshop. Her blev bl.a. peget på en lang række konkrete erfaringer og givet anbefalinger.

  • Få uddannet driftspersonale, der stor forskel på at drifte et vejbed ifht det traditionelle vejdrift.
  • Vigtigt at eksperimentere med beplantning, så det ikke kommer til at ligne noget i forfald.
  • Driften skal være en del af projektet, der skal være en driftsplan og den skal rådgiver lave,
  • Nogen skal stille krav, efterspørge en ny måde at gøre det på, så vi kan udvikle innovativ drift.
  • Salt og vintertjeneste er en særlig udfordring, hvis man salter som man plejer, så giver det saltskader på planter.

Invitation til projekt om driftsudfordringer

Stormødet viste og bekræftede, at driften af LAR og grønne regnvandsløsninger er en stor udfordring. Birgitte Hoffmann inviterede med det afsæt til at deltage i et udviklingsprojekt om innovativ drift.

- Driftsspørgsmålet skal løftes som noget innovativt, der skal kreative løsninger til, så vi kan finde måder at drifte de mange nye blå-grønne anlæg, og det vil vi gerne sætte i fokus i et nyt udviklingsprojekt, sagde Birgitte Hoffmann. Der bliver idag lavet mange ”grønne rør” på overfladen og dermed får vi ikke fuld værdiskabelse ud af projekterne. Projektet vil bl.a. have fokus på kompetencer, ressourcer og innovative samarbejder og forretningsmodeller. 

Præsentationer fra de mange indlæg på stormødet kan findes her.

     

Klimatilpasning i Høje Taastrup

På stormødet var indlagt et besøg i Selsmosen i Høje Taastrup, hvor klimatilpasning er kombineret med forbedrede rekreative muligheder og legefaciliteter. HTK Forsyning har betalt 33,5 mio. og Høje Taastrup Kommune har betalt 6 mio. Det silede ned under Vand i Byers besøg i Selsmosen.

Se præsentation om Selsmosen her

Studietur og politikerseminar

Centerchef Ulrik Hindsberger, TI og Vand I Byer, fortalte, at et par nye udviklingsprojekter er på vej. De har bl.a. fokus på vandkvalitet, filterjord og kystsikring. Mindede også om, at Vand i Byer er medarrangør af politikerseminar d. 27. april i Roskilde, hvor en række kommunalpolitikere og landspolitikere debatterer klimatilpasning. Og så er der en studietur i Europa på tegnebrættet; afvikles i 3. kvartal 2017.