name

Kontingent for Vand i Byers medlemmer i 2019

Vand i Byers styregruppe har besluttet at hæve kontingentet for medlemskab af Vand i Byer i 2019.


Baggrunden er, at Vand i Byers bevilling fra Styrelsen er ca. en fjerdedel af forrige års bevilling og da vi ønsker at holde antallet af arrangementer til videnformidling på samme niveau som tidligere, er det nødvendigt med en justering. Styregruppen har desuden vurderet, at det var bedre med en mindre stigning fremfor at opkræve betaling for arrangementer for medlemmer. Til gengæld vil alle ikke medlemmer af Vand i Byer fremover skulle betale 1000 kr. pr. deltager i heldagsarrangementer (typisk stormøder) og 500 kr. for deltagelse i kortere arrangementer. Styregruppen håber, at man kan nedsætte kontingentet en smule igen efter 2020, hvis Vand i Byer kan få øgede bevillinger fra andre puljer. I 2019 vil kontingentet være på følgende beløb for forskellige grupper i netværket:

  • Kommuner og forsyninger der betjener flere end 150000 mennesker: 20000 kr.

  • Vidensinstitutioner, andre kommuner og forsyninger: 12500 kr.

  • Større virksomheder med mere end 10 ansatte: 12500 kr.

  • Virksomheder med 2-10 ansatte og interesseorganisationer: 2500 kr.

  • Start-up virksomheder og enkeltmandsfirmaer: 1000 kr.

Alle beløb er excl. moms.

Ønsker du/I at opsige medlemskabet af Vand i Byer, skal sekretariatet have besked. Kontakt Diana Boje på dab@teknologisk.dk