name

Kom bag om kulisserne i klimatilpasningen

Send din yndlings-journalist på studietur - så er vedkommende toptunet til at dække fremtidens klimahændelser!

Kopier bare løs af invitationen nedenfor, vi håber at se lige netop Jeres mand i marken!


Kom bag om kulisserne i klimatilpasningen

Vand i Byer inviterer journalister på heldagsstudietur rundt på Østsjælland, den 18. maj 2017. Vi ønsker at give jer et indblik i, hvad der er op og ned i spørgsmål om ekstremregn, stormflod, 100-års hændelser, og de såkaldte grønne og blå skybrudsløsninger sat overfor de traditionelle kloakløsninger?

Det er ikke længe siden, at medierne var fyldt med nyheder om Urd og den seneste voldsomme stormflod, der ramte et bredt bælte fra Bornholm til Sønderjylland. Om 4 måneder kan det være et skybrud på linje med 2. juli 2011, der er på alles læber. Hver gang har klimaændringerne konsekvenser for en lang række mennesker og skaber debat.

Men hvad sker der egentligt bag kulisserne? Hvilke udfordringer arbejder kommuner, forsyninger og borgere på at løse, og hvem har ansvar for hvad? Hvilke muligheder er det ved at se regnvandet som en ressource i bybilledet? Hvordan er virksomheder med i udviklingen af grønne løsninger?

På de lokationer, vi besøger, bliver vi introduceret til projektet og har både mulighed for at stille spørgsmål til en fagperson og en lokal politiker, der har været med til at beslutte projektet.

Programmet

Vi kommer til at besøge en række udvalgte lokationer, hvor der vil være rig mulighed for at spørge politikere og projektledere om de konkrete løsninger. Hvilke udfordringer arbejder de med, og hvordan håndterer de dem?

Med i bussen har vi fagfolk fra vores eget netværk. De vil blandt andet kunne fortælle mere om, hvad der ligger i de fremskrivninger i havvandsstigninger og regnmængder, som stat og kommuner arbejder med, hvem der har ansvar for hvad, og hvilke typer løsninger der bliver gennemført i det ganske land.

Der vil være forplejning på bussen, mens vi er på vej fra det ene sted til det andet, og vi sørger også for en lækker frokost på turen.

Se programmet her.

Hvad er Vand i Byer?

Vand i Byer er et nationalt netværk for klimatilpasning, der samler aktører inden for klimatilpasning på vandområdet. Vi er pt. 180 aktører fra danske kommuner, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, rådgivervirksomheder og producenter.

Vision: ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering”.

Mission: "- vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning"

Vand i Byer er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Se mere om Vand i Byer på www.vandibyer.dk/om-vib