name

Københavns Kommunes krav til nedsivning af regnvand fra mindre tage med zink

Stormødets store nyhed!


Morten Ejsing fra Københavns Kommune løftede på stormødet den 3. november 2016 sløret for, at Københavns Kommune nu har besluttet at tillade nedsivning af tagvand fra mindre tage med tagrender og nedløb af zink. Her kommer kommunens krav:

  • Kommunen har fornyeligt besluttet at nedsivning fra faskine af regnvand fra mindre tage (fx villatage) med tagrender og nedløb af zink kan tillades.
  • Studier har vist, at den opløste zink i regnvandet binder sig til lerede jorde omkring nedsivningspunktet (faskinen), men at udbredelsen af forureningen er begrænset, og at der er en ubetydelig risiko for at opløst zink vil påvirke grundvandet.
  • Det vurderes, at den bundne zink i jorden ikke er til fare for organismer, da zink på bunden form ikke kan optages af organismer.
  • Foreløbigt gives det kun tilladelse til nedsivning af tagvand fra mindre tage (op til 150-200 m2), og kun hvis jorden er leret (typisk moræneler).
  • Der er indført et vilkår i tilladelsen om, at jorden omkring faskinen skal fjernes (20 cm under bunden og 20 cm halvt op af siderne), når faskinen nedlægges. Jorden skal bortskaffes efter gældende regler om forurenet jord.