Invitation til offentliggørelse af ’Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019’

Klimarådet vurderer hvert år i en analyse, hvordan det går med opfyldelsen af Danmarks nationale klimamålsætninger og internationale forpligtelser, herunder de forpligtelser Danmark har som medlem af EU.


I forbindelse med offentliggørelsen af Klimarådets analyse Status for Danmarks klimamålsætninger og -forpligtelser 2019 afholdes presse- og interessentmøde fredag den 29. november kl. 9.30, hvor Klimarådets formand Peter Møllgaard sammen med øvrige rådsmedlemmer vil præsentere analysens hovedkonklusioner og anbefalinger.

Offentliggørelsen finder sted i Eigtveds Pakhus. Adressen er: Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, sal 4.

Efter formandens præsentation vil pressen først få mulighed for at stille spørgsmål. Derefter vil der være ca. 10 min. pause, hvorefter mødet fortsætter og interessenter vil have mulighed for at stille spørgsmål til medlemmerne af Klimarådet.

I analysen vurderer Klimarådet, hvordan det går med at reducere drivhusgasudledningerne i ikke-kvotesektoren (hovedsaligt landbrug, transport og bygninger) og ser på Danmarks EU-forpligtelser inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer. Desuden beskriver analysen overordnet udfordringen med at opfylde det nationale mål om 70 pct. reduktion i 2030 og Klimarådets anbefaling til, hvad der skal kunne tælle med i målopfyldelsen. Endvidere indeholder analysen en gennemgang af den aktuelle klimavidenskab og –politik, og slutteligt fremhæves en række af Klimarådets gældende anbefalinger, som vurderes at være særligt relevante med henblik på hurtigt at øge tempoet i den grønne omstilling.

Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019 indeholder ikke dybdegående analyser af forskellige omstillingsveje og virkemidler til opfyldelse af målsætningen om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledninger i 2030. Dette arbejde pågår i stedet i en særskilt analyse, der forventeligt udkommer i begyndelsen af det nye år.

Tilmelding skal ske senest d. 27. november med navn og organisation til mail@klimaraadet.dk

Vi beder om, at der kun tilmeldes én person pr. organisation af hensyn til pladsen.