name

Innovationsprojekt i Vand i Byer - Branding af LAR

På www. laridanmark.dk kan du finde informationer om mere end 200 anlæg til lokal afledning af regnvand i Danmark. Læs mere om, hvordan dit LAR-anlæg kommer på laridanmark.dk og find viden, nyheder og inspiration om lokal afledning af regnvand. 


For få år siden valfartede fagfolk, der arbejder med regnvands-håndtering, til udlandet for at studere alternative regnvandsanlæg. De fandtes kun i Danmark i begrænset omfang. I de sidste år har fremsynede kommuner,  forsyninger, boligselskaber, virksomheder og private i stor udstrækning etableret LAR-anlæg i Danmark, så nu er der er masser af ideer, erfaringer og inspiration at hente inden for landets grænser. Det fortæller seniorkonsulent og projektleder på www.laridanmark.dk, Inge Faldager, Teknologisk Institut.

-  Lokal afledning af regnvand er ofte en god måde at afbøde konsekvenserne af monsterregn på og samtidig skabe grønne elementer i byen eller haven. Ønsker man inspiration til et anlæg, så har vi nu mere end 200 danske anlæg på hjemmesiden www.laridanmark.dk. Projekterne omfatter alt fra anlæg på offentlige pladser til anlæg i private haver, fortæller Inge Faldager. Hjemmesiden er primært til professionelle fagfolk, men teknisk interesserede borgere vil også kunne finde inspiration på www.laridanmark.dk, der er et innovationsprojekt under Vand I Byer.

Del viden om regnvandsanlæg
Hjemmesiden www.laridanmark er udviklet af innovationsnetværket Vand I Byer og man er selvfølgelig interesseret i, at så mange projekter som muligt kommer med på hjemmesiden.

- Jeg vil gerne opfordre alle med relevante projekter til at sende materiale til os. Erfaringer og viden er forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle og udbrede smarte regnvandsløsninger, og sikre at vi kan lære af hinanden, lyder det fra Inge Faldager. På hjemmesiden kan du under ”Din ide” finde en skabelon til de oplysninger som er relevante at sende med.

På LAR-tur i efterårsferien ?
Du behøver ikke nøjes med, at læse om de mange regnvandsanlæg på nettet, i hvert fald ikke, hvis du er i Københavns-området. På www.laridanmark.dk kan du nemlig finde en oversigt over LAR-anlæg, der er spændende og inspirerende. Listen er udarbejdet af Søren Gabriel, Orbicon.

Brøndby Kommune og HOFOR har lavet en tilsvarende mulighed for at besigtige anlæg i Brøndby Kommune. Du finder beskrivelse af de enkelte anlæg via dette link: http://www.laridanmark.dk/lar-ture/36098?cms.query=regnruten