name

Hvordan følger vi op på Singapore 2016?

På ekskursionen til Singapore 2016 blev der indledt kontakt til forskellige virksomheder samt PUB (Public Utility Board), der er øverste myndighed, kommune og forsyning i Singapore.


Der er i okt.-nov. 2017 gennemført opfølgende møder, så dialogen med virksomhederne og PUB opretholdes. Desuden har Vand i Byer ansat en Vand i Byer ambassadør i Singapore, der spreder budskabet om arbejdet i Vand i Byer og som videreformidler de enkelte danske teknologier inden for LAR, klimatilpasning og spildevand hos Vand i Byers medlemmer.

 

Der er generelt stor interesse for danske teknologier i Singapore. Vi er fx i dialog med virksomheden Isle Utilities, der gerne vil tage kontakt til danske virksomheder, for at få mere viden om, hvad vi kan tilbyde. Læs mere her: http://www.isleutilities.com/

 

Virksomheden JTC, der arbejder direkte under PUB, efterspørger idéer til demo-projekter, hvor danske teknologier udstilles/demonstreres, når de renoverer deres (offentlige) etagebygninger. De er åbne for forslag, og hvis teknologien kan medvirke til at nedsætte energi- eller vandforbrug, vil dette være motiverende for at de vælger at demonstrere denne teknologi.

 

Har du idéer til, hvordan vi kommer videre med disse tanker, så send gerne en mail til Hanne på hakj@teknologisk.dk