name

Hvad kan danske virksomheder og Vand i Byer bidrage med?

Ambitionerne er høje, når det handler om eksport af danske vandteknologi og branchen tiltrådte i 2015 en såkaldt vandvision, der skal forfølge et mål om at fordoble eksport af vandteknologi inden 2025 og skabe 3 – 4.000 arbejdspladser. Så Vand i Byers aktivitet med at se ud i verden forfølger i hvert fald en national dagsorden. Seniorkonsulent Svend Erik Jepsen, DI, pegede på de danske styrkepositioner.


Af Michael Nørgaard

- Danske virksomheder er stærke, når det handler om rent vand, sanitet, spildevandsrensning og klimatilpasning. Men også områder som byplanlægning og infrastruktur er styrkepositioner, vurderer Svend Erik Jepsen.  - Vi ser et potentiale for at forene miljø og forretning og det kan ske enten via et donormarked eller målrettet et marked hastigt voksende marked som udgøres af middelklassen i en lang række ambitiøse millionbyer, siger Svend Erik Jepsen.

Der er penge i de fattige!

For én af arrangørerne bag workshoppen, landskabsarkitekt Niels Lützen, så handler udviklingsdagsordnen både om at tage medansvar og finde nogle forretningsmodeller.

- Med workshoppen har vi nok taget et skridt fra en lidt naiv eufori om at forandre og skabe udvikling til at få en meget bedre ide om, hvor kompliceret det reelt er. Og dermed kan vi bedre målrette det videre arbejde med at finde ud, hvordan Vand I Byer kan bidrage. Jeg bed bl.a. mærke i udsagnet ”Der er penge i de fattige”, forstået på den måde, at der er købekraft og at mennesker i slumområderne i fx Afrika betaler svimlende beløb for et værelse i slummen. Der er altså penge og dermed kan det måske være muligt at finde forretningsmodeller for billige og bæredygtige boliger, vurderer Niels Lützen. Workshoppen er inspireret af Vand i Byers studietur til Singapore og samarbejdet med Green Asset, der netop har fundet en model for byggeriet af billige boliger i bl.a. Indonesien.

Et koncept

Også for seniorspecialist og arrangør Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut, gav workshoppen en klarere retning for, hvordan ideerne kan realiseres.  – Jeg tror vi har brug for et koncept, en showcase, der kan vise, hvor de styrkepositioner Vand i Byer og medlemsvirksomhederne er stærke,  og hvordan vi kan bidrage aktivt til at klimatilpasse og forbedre boligstandarder og sanitære forhold. Biocentrene, der er bygget i Nairobi og Maputo, skal vi ikke kopiere, men de er et godt eksempel på et koncept som vi kan lade os inspirere af, siger Hanne Kjær Jørgensen.