name

Guldet – viden og værktøjer til værdiskabelse i klimatilpasning

Projektets formål er at skabe viden og værktøjer til at udvikle og dokumentere for planlæggere, beslutningstagere og investorer, hvordan klimatilpasningsprojekter skaber forskellige værdier for byer og landdistrikter samt for den grønne vækst. 


Der er især brug for nye typer af planlægningsværktøjer, der kan styrke nye samarbejder og samfinansiering på tværs af forvaltninger og offentlige og private parter. En anden udfordring, som projektet tager op, handle rom at sikre, at værdier som liveabilty, natur, kultur, sundhed og grøn vækst forbliver robuste og ikke falder ud i igennem processen frem til realisering og brug.  

Projektet er et udviklingsprojekt, der samler både offentlige og private organisationer og virksomheder samt vidensinstitutioner. Vi har netop afholdt opstartsmøder i de første cases i november 2016 og projektet fortsætter frem til juli 2018.

Aarhus Kommune og Aarhus vand deltager som case kommune, og får gennem projektet sparring til en værdiskabende klimatilpasning i en større bydel, der er den første af flere, hvor regnvand skal håndteres udenfor kloaknettet. Det skal bruges som anledning til en lokalforankret, værdiskabende byudvikling med overskrifter som sundhed og børneliv samt til at udvikle værdibaserede værktøjer til samskabelse på tværs af forvaltninger og offentlige og private aktører.

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand KlimaHavnen deltager med udviklingen af KlimaHavnen, hvor en klimasikring af havnen kobles med en omfattende byudvikling. I denne case sætter vi fokus på at undersøge og afprøve hvordan et systematisk arbejde med værdiskabelse kan bidrage til investeringer og byudvikling i KlimaHavnen. Projektet har et særligt fokus på at undersøge og mobilisere stedet, som afsæt for at udvikle værdi for nuværende og fremtidige anvendelser og engagement/investeringer. 

Aalborg Universitet bidrager med facilitering samt faglig viden om blandt andet værdisætning og innovation og ikke mindst international viden og perspektiver. AAU står for at udvikle viden og værktøjer til brug i casene og bidrager desuden til national og international formidling.

Flere cases er undervejs og flere partnere, der gerne vil være med og bidrage til udvikling af værktøjer samt til formidling af projektet og dets resultater. Som udviklingsprojekt er ’Guldet’ desuden afsæt for ansøgning til forskellige fonde om midler til arbejde med særlige temaer som naturværdier, borgersamarbejde, sundhed og markedsskabelse i klimatilpasningen.

Er I interesserede i at høre mere eller blive partner, er I velkomne til at kontakte Birgitte Hoffmann, bhof@plan.aau.dk