name

Guldet i projekterne - Invitation til projekt om Værdiskabelse i klimatilpasning

Vi er ved at søge partnere og midler til dette projekt:


Det værdiskabende vand

Klimatilpasning handler ikke kun om at sikre os og vores byer og landdistrikter imod et forandret klima, men også om at udnytte de mange muligheder for at skabe nye værdier, der åbner sig, når vi skal lave store forandringer i vores byer og landområder, og ikke mindst bruge rigtig mange penge på det. Vand er således også blevet et værdiskabende og fremtrædende element i udviklin­gen af robuste, levende og grønne byer.

Borgere, politikerer og forbrugere har imidlertid krav på at værdiskabelsen beregnes og dokumenteres systematisk og professionelt, både for at dokumentere at pengene bruges optimalt og for at klimaskringen kan prioriteres i forhold til andre politiske målsætninger og hensyn. Vandsektoren har derfor brug for et innovativt og systematisk arbejde med at skabe indsigt i og udvikle metoder til at beregne og dokumentere, hvordan et klimatilpasningsprojekt skaber en række forskellige værdier for byer og landdistrikter samt den grønne vækst.

Projektets formål

For at realisere disse visioner er det projektets mål at udvikle nye metoder til at vurdere værdiskabelserne i innovative klimatilpasningsprojekter:  

  • Til at beregne og dokumentere projekternes værdiskabelse med fokus på lokal udvikling, liveability, natur, kultur, sundhed, ejendomsværdi, innovation, og grøn vækst med arbejdspladser mv.
  • Opstille nye måleparametre og styrke planlægning og udvikling af innovative projekter
  • Øge samarbejder og udvikling af nye typer af projektfinansiering og forretningsmodeller på tværs af eksisterende sektorer og offentlige og private aktører.

Der er enkelte initiativer, der viser potentialerne i denne nye ’valuation’. I Danmark har VandPlus projektet sat fokus på skabelse af merværdi. Portland Kommune i USA har fokus på at kunne måle effekterne af de mange grønne veje i forhold til sundhed. Erfaringerne er at børnefamilier er mere sammen og bevæger sig mere og der skabes tryggere miljøer, der får ældre til at kommer mere ud af deres boliger. I Portland er politikere og forvaltning meget optaget af at undersøge og måle disse effekter, der kan have stor værdi i forhold til de voksende sundhedsbudgetter. 

Vi har dog ikke tilstrækkelig viden eller egentlige værktøjer til at arbejde med værditilskrivning i designfasen, hvilket er en barriere i mange projekter for at argumentere for og gennemføre innovative løsninger i praksis. Vi ved ikke heller ikke nok om hvordan værdi skabes og slet ikke om hvordan den udvikles og forandres gennem brugen.

Projektets aktiviteter

Vi planlægger følgende

  1. Vi søger 3- 4 kommuner og forsyninger, hvor vi undersøger og dokumenterer værdiskabelse i et konkret projekt, der har eksisteret nogle år – i tæt dialog med praktikere og brugere.
  2. Vi søger 3-4 kommuner og forsyninger, hvor vi sparre løbende med igangværende projekter, hvor værdiskabelsen udfordres og styrkes.
  3. Vi undersøger national og international litteratur og eksempler.
  4. Vi udvikler på konkrete modeller for værkskabelse i dialog med praktikere i aktuelle cases
  5. Viden og konkrete værktøjer formidles blandt praktiker i netværk i Danmark og internationalt. Hermed profileres de deltagende projekter og dansk know how og løsninger. 

Når I stiller op med et projekt, får I sparring på projektet og mulighed for at udvikle jeres metoder, samarbejder og kompetencer. I får desuden profileret jeres projekt i Danmark og internationalt.

Projektet er planlagt til at vare fra efterår 2016 i tre år.

Projektets økonomi skabes gennem deltagernes bidrag samt tilskud fra AAU og Vand i Byer. Desuden er vi i gang med at søge private fonde.

Kontakt Birgitte Hoffmann, hvis I vil være med eller vide mere: bhof@plan.aau.dk