name

Grøn infrastruktur som ramme for bæredygtig vandhåndtering

Danske byer bruger i stigende grad grøn infrastruktur og andre landskabsbaserede løsninger for bæredygtig klimatilpasning og vandhåndtering.


Skribenter: Li Liu og Marina Bergen Jensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

For at styrke grundlaget på området har vi undersøgt, hvordan tilsvarende opgaver gribes an i fem frontløberbyer rundt om i verden – Singapore, Berlin, Melbourne, Philadelphia og Sino-Singapore Tianjin Eco-city. Alle byerne bruger den grønne infrastruktur aktivt, men har hver sine mål og løsninger og særlige udfordringer. Vi har udarbejdet en oversigt over strategier, pilotprojekter, incitamentsprogrammer m.m. i de fem byer – til inspiration for andre, der skal i gang med en lignende omstillingsproces. Hæftet præsenterer kort de fem byer og giver et overblik over de muligheder og fordele der kan være ved vandhåndtering via den grønne infrastruktur. Målgruppen er grønne forvaltere, planlæggere, landskabsarkitekter og ingeniører i kommunerne plus forskere og studerende, der arbejder med emnet.

Læs hæftet ’Grøn infrastruktur og bæredygtig vandhåndtering i byer’