name

First Flush og hverdagsregn – Moniteringsfaciliteter og måleprogram for testanlæg med filtermuld

Status på bobleprojektet. 

I sommeren 2016 åbnede Vand i Byer op for at medlemmerne kunne søge kontingentmidler til projekter. Der blev startet 6 projekter. Her er status på ét af projekterne, som Københavns Kommune, HOFOR og DHI fik midler til. 


Leverancen fra projektet er en rapport, som beskriver hvordan et anlæg bør sammensættes, for at kunne få valide data for bl.a. karakteristik af first-flush i afstrømmet vejvand, og dokumentation af renseeffekt i filtermuld. Beskrivelsen i rapporten er lavet i forhold til et specifikt kommende anlægsprojekt i Københavns Kommune, men I rapporten er fremstillingen udført så den også kan bruges i andre anlægsprojekter hvor der ønskes en dokumentation af vandkvaliteten/renseffekten.

I rapporten beskrives hvilke faciliteter der skal etableres, for at kunne monitere og dokumentere renseeffekten af filtermuld og der opstilles forslag til et moniteringsprogram, hvor data efterfølgende kan anvendes til kalibrering af modellering for vejvandsafledning og –rensning.

Projektet har opfyld de første to milepæle

  1. Overordnet beskrivelse af testsite for vejvandsmonitering
  2. Møde med projektdeltagere om udkast til rapport

Tredje milepæl (den endelige rapport) er under udarbejdelse og forventer at blive afleveret til projektgruppen, og derefter til Vand i Byer, i løbet af første kvartal 2017.

Der, hvor projektgruppen har været mest udfordret, er i forhold til det egentlige anlægsprojekt, dette er dog ikke en del af bobleprojektet, men det at anlægsprojektet endnu ikke er sendt i udbud gør, at beskrivelsen af det endelige anlæg kan varierer alt efter hvilken løsning der vælges. Dette er dog ikke et problem i forhold til bobleprojektet da beskrivelsen her er generel nok til også at kunne anvendes til andre anlæg.

For at få mere at vide om projektet kan i kontakte: