"Det Nationale Netværk for Klimatilpasning" - fire netværk går sammen i et nyt fælles netværk

 


Klimatilpasningsnetværkene Vand i Byer, KLIKOVAND, CALL Copenhagen og INUNDO har i løbet af det seneste år arbejdet på en konsolidering af deres netværk til et nationalt netværk. Det har vi gjort for at skabe synergi mellem aktiviteter, men også for at tilbyde netværkenes deltagere én indgang til viden inden for klimatilpasning.

Det nye netværk vil arbejde for at bringe vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, forsyninger og netværk sammen i tværfaglige, innovative partnerskaber, hvor vi sammen udvikler og gennemfører klimatilpasningsløsninger til gavn for samfundet.

Netværkene har allerede i løbet af 2019 arbejdet tæt sammen om fælles arrangementer og projekter. Senest afholdt netværkene i samarbejde med Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) den første Nationale klimatilpasningskonference i Horsens i oktober 2019, med over 300 deltagere.

Stiftende generalforsamling
Netværkenes styregrupper har nu fundet en form der sikrer, at de respektive netværks succesfulde aktiviteter kan videreføres i et fælles nationalt netværk. Der afholdes derfor en stiftende generalforsamling i første uge af februar 2020. Er din kommune eller forsyning ikke kystsikring.

Nationalt dækkende kompetencer?
Til at begynde med er det de fire netværk der konsolideres til et fælles medlem, vil vi opfordre jer til at melde jer ind. I kan se mere om netværket i vedlagte folder.

Aktiviteter i "Det Nationale Netværk for Klimatilpasning"
Netværket har fokus på tre hovedaktiviteter:

 • FORSKNING OG UDVIKLING
  Udgangspunktet er at arbejde videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og markedsorienteret med vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder på klimatilpasningsområdet.

 • PROJEKTER
  Her vil vi være et netværk for kommuner og forsyninger, der fremmer dagsordenen for klimatilpasning ved at understøtte samarbejde og videndeling på tværs – med fokus på at yde praktisk støtte til kommuner og forsyningers omsætning af planer til handling - vi skal fungere som et living lab for helhedsorienteret klimatilpasning herunder kystsikring. Og derved bringe kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at bringe nye løsninger hele vejen fra projekt til markedsmodent produkt.

 • KOMPETENCEUDVIKLING
  Viden, erfaringer og værktøjer opsamles og dokumenteres så det bidrager til konkret udvikling af kompetencerne hos de, der arbejder med klimatilpasningsløsninger, herunder netværk – og planen er at andre initiativer, som eksempelvis det midtjyske Water Valley, på sigt vil blive en del af det nationale klimatilpasningsnetværk. Water Valley er et samarbejdsinitiativ, der udspringer af C2C CC, og indtil videre udover regionen omfatter fyrtårnsprojekterne Klimatorium og AquaqGlobe – på sigt også andre interesserede aktører indenfor klimatilpasning.

  Deltagelse i det nye nationale netværk
  Er din organisation allerede med i et af de fire netværk, vil I i løbet af januar 2020 blive inviteret med i det nye netværk. Deltager I ikke i nogle af netværkene endnu, vil vi opfordre jer til at tage kontakt til netværkenes fælles kontaktperson Michael Øllgaard på e-mail: pouoll@hofor.dk /mobil: 2489 3362.