name

Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning. 


Vejen til god klimatilpasning går gennem tætte samarbejder mellem vandselskaber og kommuner. Kun gennem samarbejde kan vi sikre, at der kommer merværdi ud af klimainvesteringerne. Så f.eks. klimatilpasning, CO2-reduktion og bedre bymiljø kan realiseres i ét og samme projekt.

Regn & by-kampagnen sætter både fokus på samarbejder internt i kommunerne på tværs af forvaltninger, hvor klimatilpasning skal tænkes sammen med idræt, kultur, natur, planlægning og drift af vores byer. Og på samarbejder mellem kommuner og vandselskaber, fordi vandet ofte følger helt andre grænser end de administrative.

Fire kommuner udvalgt

Ud af 20 ansøgere er Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense udvalgt til at deltage i Regn & Byer. De fire byer deltager med hvert deres konkrete projektområde, der er truet af oversvømmelse. Deres egentlige fokus er dog langt mere vidtgående. De fire vandselskaber og kommuner vil bruge de konkrete projekter som platform for at opbygge et langsigtet, strategisk og tillidsfuldt samarbejde, der kan lede til flere fælles klimatilpasningsprojekter.

Erfaringerne fra eksisterende projekter viser, at potentialet i at samarbejde om klimatilpasning er stort. Det er populært sagt muligt at få mere for mindre, hvis kommune og vandselskab arbejder sammen, fordi de kan pulje investeringer. Erfaringerne viser dog også, at det ofte er krævende at få samarbejdet til at fungere. Der er behov for at opbygge et fælles vidensgrundlag, da kommuner og vandselskaber derved i fællesskab kan identificere de fælles projekter, som samfundsøkonomisk giver bedst mening.

De fire udvalgte projekter vil deltage i et udviklingsforløb, hvor de vil udvikle samarbejdsmodeller og formulere anbefalinger til andre kommuner og vandselskaber, som vil styrke deres langsigtede samarbejder. Derudover vil de fire projekter teste en opdateret udgave af Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj PLASK, som kommuner og vandselskaber kan bruge til i fællesskab at identificere de samfundsøkonomisk bedste løsninger.

Kampagnen Regn & Byer gennemføres frem til 2019 og er sat i gang af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC – foreningen af tekniske chefer i kommunerne. I samarbejde med en lang række samarbejdspartnere vil erfaringerne fra kampagnen blive videre-formidlet til andre kommuner og vandselskaber.

Få mere at vide

Læs hele pressemeddelelsen her.

Besøge også hjemmesiden www.regnogbyer.dk, hvor du også kan tilmelde dig kampagnens nyhedsbrev