name

Bedre badevandskvalitet ved overløb !

Dyrt at fjerne overløb – desinfektion er en løsning!

Desinfektion af kloakvand, der som nødløsning udledes efter store regnskyl, er effektivt og billigt. Det forbedrer vandkvalitet og minimere sygdomsrisiko i havne og ved strande.  Det viser et innovationsprojekt under Vand i Byer.


Af Michael Nørgaard, Publicpress

-  Kommuner og forsyningsselskaber har gjort rigtigt meget for at reducere urenset overløb og der er investeret milliarder i bassiner og separatkloakering i de sidste årtier. Men kapaciteten er blevet utilstrækkelig med flere tilfælde af voldsomme regnskyl.  Og urenset spildevand passer dårligt sammen med havnebade, triatlon, kajakroning og den store efterspørgsel, der er på rekreative udfoldelser ved vandet. Triatlonfolket, der træner i havneområder, kalkulerer ligefrem med sygdomsrisikoen, siger lektor Henrik Rasmus Andersen, DTU, der er ekspert i omsætning af kemikalier, der bruges i vandbehandling.

På denne baggrund søsatte Vand i Byer et projekt om desinfektion af kloakoverløb som Henrik Rasmus Andersen har været projektleder på.
– Det er ikke økonomisk og praktisk muligt at fjerne alle kloakoverløb på kort sigt, så derfor er det aktuelt at desinficere det blandede regn- og spildevand inden det udledes, så de rekreative muligheder kan være bedst mulige, siger Henrik Rasmus Andersen. Desinfektion af spildevand er ikke en ny teknologi, men der det har tidligere været dyrt og der har manglet dokumentation for omsætning af de stoffer, der anvendes og den påvirkning som stofferne har i vandmiljøet efter udledning.

Skal være uskadeligt for vandmiljøet

I projektet har man undersøgt 5 desinfektionsmidler og man har fundet, at to af stofferne er særligt egnede.

- Vigtige egenskaber ved de stoffer, der skal anvendes til desinfektion er, at stoffet nemt kan opbevares og doseres til vandet, når der er behov og med kort kontakttid kan desinficere vandet. Ligeledes er det vigtigt, at det aktive stof kan nedbrydes hurtigt eller er relativt uskadeligt i vandmiljøet, siger PhD-studerende Ravi Kumar Chhetri, der har udført en række af de forsøg, der er gennemført i projektet.  

- Så et udløbsbygværk eller en lang udløbsledning forbedrer mulighederne for at desinficere vandet og kontrollere de processer som man ønsker at styre og fremme. Disse parametre er selvfølgelig også vigtige, hvis man skal designe et bygværk for at etablere rensning med et desinfektionsmiddel, siger Ravi Kumar Chhetri.

Pereddikesyre er det ene aktive stof. Dette bruges bl.a. til hospitalsformål, vask af grøntsager og i økologiske dambrug, og har den fordel,  at det ikke danner biprodukter ved omsætningen i vandet og er relativt billigt. Permyresyre er det andet aktive stof. Det virker og nedbrydes hurtigere end pereddikesyre, men der er skrappe krav til restproduktet hydrogenperoxid.

 

Dette er et uddrag af artikel fra Vand i Byers hæfte ”14 innovationsprojekter om klimatilpasning”.

Læs hele artiklen på side 20 i hæftet som du kan downloade her.

Læs også den fulde rapport om projektet  IP06 - Desinfektion af kloakoverløb (DesiCSO).