name

Artikel fra stormødet d. 24. januar 2018

En spand vand per mand


Af Mille Wilken Bengtsson

Udvælg de bedste danske løsninger indenfor klimatilpasning og opstil en fælles vision for klimatilpasning i Danmark. Det var enkelt udtrykt de opgaver, knap 90 veloplagte deltagere blev stillet overfor på Vand i Byers stormøde den 24. januar, der blev holdt sammen med C2C CC projektet. Rammerne var Teknologisk Institut i Aarhus, og som dagen skred frem, blev der arbejdet intenst i den store sal, mens stormen og regnvejret tog til udenfor.

Danske fyrtårne – fra helhedsplaner til nyeste teknologi Danmark får en unik mulighed for at fremvise de bedste løsninger indenfor klimatilpasning, når International Water Association (IWA) holder verdenskongres og udstilling i Danmark i 2020. Det fortalte Miriam Feilberg, DANVA, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU, i deres indledning af formiddagens workshop. Verdenskongressens tema bliver ”Water for Smart Liveable Cities”.

Første skridt er dog kongressen i Tokyo i september i år, hvor de bedste danske løsninger skal med på en international workshop. Det er hér, vi har den første mulighed for at efterlade et blivende indtryk af det niveau, klimatilpasningen har i Danmark, så det var vigtigt for Karsten og Miriam at få så mange gode forslag som muligt.

Nu skulle der arbejdes, og opgaven var enkel: Hvert bord skulle finde frem til de 8 bedste løsninger og beskrive de kriterier, der kendetegner dem. Salen sydede af energi, for nok var opgaven enkel, men de mange syn på klimatilpasning, og hvad der virker og giver værdi, betød at diskussionerne ved bordene kom vidt omkring.

Opsamlingen viste også, at der var stor bredde i de udvalgte løsninger. De spændte fra eksempler på fællesskaber og samarbejder over helhedsorienteret planlægning til tekniske løsninger, der var både enkle og geniale. DANVA får en stor opgave i at samle de mange forslag og gode begrundelser, så de kan bruges i den videre planlægning og forberedelse af workshoppen i september og IWA kongressen i København i 2020.

Stomp up front! Energien fik en ordentlig booster efter frokost, da Peter Glahn fra Stomp up Front indtog podiet og dirigerede alle gennem 5 forskellige hjemmelavede slagtøjsinstrumenter og gradvist skabte orden i kaos, så deltagerne nåede en næsten rytmisk eufori. En perfekt overgang til eftermiddagens workshop.

Indenfor synsvidde – udenfor rækkevide Så præcist og kort definerede Mikkel Thomassen fra Smith en vision, da han indledte eftermiddagens workshop om en fælles dansk vision for klimatilpasning. Han bad deltagerne om at perspektivere klimatilpasningen i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Med andre ord, hvordan kan klimatilpasningen være med til at løse de store samfundsudfordringer.

Og så blev vi bedt om at drømme. Både om de problemer vi ønskede klimatilpasningen skulle løse i 2030, og om hvad der kendetegnede den. Hver gruppe blev også bedt om at kommer med en samlende overskrift for vores vision, og Mikkel lovede tilmed en præmie til bedste overskrift på en vision, hvilket alle grupperne tog meget alvorligt.

Der kom mange både sjove og gennemtænkte forslag. Vinderen blev gruppen, der skrev: En spand vand per mand. Pointen var, at der skulle være vand til alle, hvilket var et gennemgående tema i flere af grupperne. Vandbalance i verden og balance mellem sektorer, fokus på projektet og dets effekter, lighed og de kommende generationer, var også temaer i visionerne, der blev præsenteret ganske kort sidst på dagen.

Det bliver spændende at se opsamlingen af de mange gode bidrag fra dagens entusiastiske deltagere.

Ud i storm og regn Efter en opløftende og dynamisk dag begav alle sig ud i vejret. Denne uregerlige størrelse, som vi til stadighed lægger arm med. Onsdag den 24. januar var ingen undtagelse, da det både stormede og regnede selvom temperaturen rundede 10 C, og vi igen blev mindet om, hvorfor vi havde været sammen hele dagen.

Dagens præsentationer Gennem dagen fik deltagerne mulighed for at høre om

  • status på Vand i Byers projekter og planer for fremtiden,

  • muligheder for at opnå finansiering gennem Horizon 2020-programmet,

  • et inspirerende hollandsk indlæg om at bygge med naturen, når vi klimatilpasser, og to markante og spændende initiativer fra Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) i form af Klimatorium og AquaGlobe.

  • to markante og spændende initiativer fra Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) i form af Klimatorium og AquaGlobe.