name

3 gode artikler fra Singapore

Der kommer fortsat mange spændende ting fra Vand i Byers studietur til Singapore.


Seneste skud på stammen er 3 gode artikler bragt i Teknik og Miljø, Marts 2016. 

Du kan læse alle tre artikler i denne PDF

God læselyst!