name

10.000 grøn-blå anlæg kalder på innovative driftsløsninger

De fleste kommuner og forsyninger har etableret de første af mange nye grøn-blå anlæg, der kan håndtere øgede regnmængder og tilføre rekreative værdier til byer. Men udfordringer med driften kan stoppe visionerne, før vi rigtig kommer i gang.


Både danske og internationale erfaringer peger på, at grøn-blå anlæg og strukturer på overflader i byer og landdistrikter ofte er en billigere og mere effektivt måde at håndtere regnvand på end at udvide kloaksystemet. Samtidig giver det mulighed for varierede og rekreative anlæg og natur, og har dermed potentialer til at bidrage til værdier som byliv, biodiversitet og sundhed.

De fleste kommuner har allerede etableret de første anlæg, og flere anlæg og sammenhængende strukturer etableres i de kommende år. Med et hurtigt overslag skal hver kommune måske etablere omkring 100 små og store anlæg som regnbede, grønne veje og render og bassiner og naturområder, der kan håndtere regnvandet.

Men allerede nu oplever professionelle i kommuner og forsyninger, der arbejder med klimatilpasning, at driften er en barriere for at udvikle disse anlæg. Især fordi driften ofte er dyrere set ud fra eksisterende normer og metoder.  Der er et akut behov for at udvikle nye og fleksible driftsmodeller, nye udbudsformer og forretningsmodeller og ikke mindst nye samarbejder på tværs af forvaltninger og forsyninger og med brugere og borgere.

Vand i Byer har iværksat en pilot-undersøgelse om nye driftsløsninger. Nu udkommer denne rapport med erfaringer og oplæg til fremtidige projekter, der kan udvikle nye løsninger.  

Vi vil meget gerne fremover samarbejde om projekter om innovative driftsløsninger.

Læs rapporten her.