Kommer – En Dybdegående Forklaring og Information

Introduktion

Hvad betyder ‘kommer’?

‘Kommer’ er et dansk verbum, der bruges til at beskrive handlingen af at bevæge sig eller ankomme til et bestemt sted. Det kan også referere til at opstå eller ske i fremtiden. Ordet ‘kommer’ kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, hvor det bruges.

Hvordan bruges ‘kommer’ i sætninger?

‘Kommer’ kan bruges i forskellige sætningsstrukturer for at beskrive handlinger og begivenheder. Det kan bruges i nutid, datid og fremtidige tider. Her er nogle eksempler på, hvordan ‘kommer’ kan bruges i sætninger:

 • “Jeg kommer hjem i morgen.” (fremtidig tid)
 • “Han kom til festen sent.” (datid)
 • “Hun kommer til at løbe maraton i næste uge.” (fremtidig tid)

Grammatik

Konjugation af ‘kommer’

‘Kommer’ er et uregelmæssigt verbum, der ændrer sin stavemåde i forskellige tidspunkter. Her er konjugationen af ‘kommer’ i forskellige tider:

 • Præsens: kommer
 • Præteritum: kom
 • Perfektum: er kommet

Præsens af ‘kommer’

I præsens bruges ‘kommer’ til at beskrive handlinger, der sker i øjeblikket eller gentages regelmæssigt. Det kan også bruges til at udtrykke fremtidige begivenheder. Her er nogle eksempler på brugen af ‘kommer’ i præsens:

 • “Jeg kommer til dig senere.” (fremtidig begivenhed)
 • “De kommer altid for sent til møderne.” (gentagende handling)

Præteritum af ‘kommer’

I præteritum bruges ‘kom’ til at beskrive handlinger, der fandt sted i fortiden. Her er nogle eksempler på brugen af ‘kom’ i præteritum:

 • “Hun kom hjem sent i går aftes.” (fortidig begivenhed)
 • “Vi kom til festen sammen.” (fortidig handling)

Perfektum af ‘kommer’

I perfektum bruges ‘er kommet’ til at beskrive handlinger, der er afsluttet i fortiden, men stadig har relevans i nutiden. Her er nogle eksempler på brugen af ‘er kommet’ i perfektum:

 • “Jeg er kommet hjem fra arbejde.” (afsluttet handling)
 • “De er kommet tilbage fra ferie.” (afsluttet begivenhed)

Betydninger og Anvendelse

Betydning af ‘kommer’ som et verbum

Som et verbum kan ‘kommer’ betyde at bevæge sig eller ankomme til et bestemt sted. Det kan også referere til at opstå eller ske i fremtiden. Her er nogle eksempler på brugen af ‘kommer’ som et verbum:

 • “Han kommer til festen senere.” (bevægelse)
 • “Solopgangen kommer snart.” (opståen)

Betydning af ‘kommer’ som et hjælpeverbum

Som et hjælpeverbum bruges ‘kommer’ til at danne forskellige tider og former af andre verber. Det bruges især til at danne fremtidige tider. Her er et eksempel på brugen af ‘kommer’ som et hjælpeverbum:

 • “Vi kommer til at rejse til udlandet næste måned.” (fremtidig handling)

Idiomer og faste udtryk med ‘kommer’

‘Kommer’ bruges også i forskellige idiomer og faste udtryk på dansk. Disse udtryk har ofte en symbolsk betydning, der adskiller sig fra den bogstavelige betydning af ordet. Her er nogle eksempler på idiomer og faste udtryk med ‘kommer’:

 • “Kommer du?” (spørgsmål om deltagelse)
 • “Kommer du ud af ingenting.” (pludselig opståen)

Synonymer og Antonymer

Synonymer for ‘kommer’

Der er flere synonymer for ‘kommer’ på dansk, der kan bruges til at udtrykke den samme handling eller begivenhed. Her er nogle synonymer for ‘kommer’:

 • ankommer
 • bevæger sig
 • aner

Antonymer for ‘kommer’

Antonymer er ord, der har modsat betydning af et andet ord. Der er ingen direkte antonymer for ‘kommer’, da det er et verbum, der beskriver en handling eller begivenhed. Dog kan ord som ‘går’ eller ‘forlader’ bruges som modsætninger i visse kontekster.

Eksempler

Eksempler på brug af ‘kommer’ i sætninger

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘kommer’ kan bruges i sætninger:

 • “Jeg kommer til dig senere.” (fremtidig tid)
 • “Han kom til festen sent.” (datid)
 • “Hun kommer til at løbe maraton i næste uge.” (fremtidig tid)

Eksempler på idiomer og faste udtryk med ‘kommer’

Her er nogle eksempler på idiomer og faste udtryk med ‘kommer’:

 • “Kommer du?” (spørgsmål om deltagelse)
 • “Kommer du ud af ingenting.” (pludselig opståen)

Relaterede Termer

Relaterede termer inden for grammatik

Inden for grammatik er der flere termer, der er relateret til brugen af ‘kommer’ som et verbum. Nogle af disse termer inkluderer:

 • bevægelsesverber
 • uregelmæssige verber

Relaterede termer inden for betydning og anvendelse

Inden for betydning og anvendelse er der flere termer, der er relateret til brugen af ‘kommer’ i forskellige sammenhænge. Nogle af disse termer inkluderer:

 • ankomst
 • opståen

Konklusion

Opsummering af ‘kommer’s betydning og brug

‘Kommer’ er et dansk verbum, der bruges til at beskrive handlingen af at bevæge sig eller ankomme til et bestemt sted. Det kan også referere til at opstå eller ske i fremtiden. ‘Kommer’ kan bruges i forskellige tider og former afhængigt af konteksten, hvor det bruges.

Vigtigheden af at forstå ‘kommer’ i dansk sprog

At forstå betydningen og brugen af ‘kommer’ er vigtigt for at kunne kommunikere effektivt på dansk. Dette verbum bruges ofte i dagligdags samtaler og skriftlig kommunikation. Ved at forstå ‘kommer’ kan man udtrykke handlinger, begivenheder og fremtidige tidsrammer på en præcis måde.