name

Blogstafet 2017

Vand i Byer og KLIKOVAND lancerer i dag en fælles blogstafet om klimatilpasning. Vi er meget spændte på, hvor den tager os hen. Vores ønske er, at den i høj grad vil medvirke til at skabe debat med indlæg, der til tider kan provokere og udfordre vores syn på klimatilpasning.


Skribenter:
Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand og formand for styregruppen i Vand i Byer
Philip Hartmann, Teknisk direktør i Gladsaxe Kommune og projektejer af KLIKOVAND

     

Klimatilpasningens mange aspekter

Nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og klimatilpasningens mange udfordringer giver os også mulighed for innovation og vækst til gavn for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. Derfor håber vi også, at blogstafetten kan være med til at skabe et overblik over de mange former for klimatilpasning, vi ser i dag.

Vores bloggere er et bredt udsnit af aktører inden for klimatilpasning lige fra politikere og interesseorganisationer til fageksperter og praktikere. Vi mener, at arbejdet med klimatilpasning kræver tværgående samarbejde, og det ønsker vi også at afspejle i vores blogstafet. Netop derfor ser vi en styrke i, at to så velkonsoliderede netværk som Vand i Byer og KLIKOVAND går sammen for at sætte klimatilpasning og innovation på dagsorden. Vores netværk repræsenterer stort set samtlige interessenter i arbejdet med klimatilpasing.

Blogstafetten udgives cirka hver 14. dag fra den 25. april og året ud kun afbrudt af en sommerpause. Den første blog er skrevet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I skrivende stund er det vores håb, at 17 bloggere vil skrive om deres syn på klimatilpasning og dermed være med til at gøre os alle klogere og måske pille ved nogle af vores faste antagelser om skybrud, stormflod, klimaudfordringer og løsninger.

Hvad har vi på hjertet?

Vi har valgt at inddele denne blogstafet i fire kategorier:

  • Den politiske dagsorden og vandsektorens udfordringer sætter den politiske scene og ser på de udfordringer, vandsektoren står over for.
  • Vækstdagsordenen og klimatilpasningsløsninger handler om, hvordan klimatilpasning kan fungere som løftestang for virksomheder og deres eksportmuligheder.
  • Status i den virkelige verden giver et overblik over, hvordan virkeligheden ser ud i kommunerne.
  • Problemer og skader som følge af klimaforandringer og klimatilpasningsløsninger går tættere på de konkrete udfordringer, vi står med hér og nu i forhold til skybrud, stormflod, havvandsstigninger, nedsivning og ikke mindst de juridiske aspekter forbundet med ansvar og finansiering.

Mennesker og processer i klimatilpasningen afslutter vores blogstafet. Hér håber vi på at få svar på et spørgsmål som, hvad sker der med os, når vores by forandrer sig, og der skabes nye muligheder for sociale relationer?

Vi håber, du vil afsætte tid til at læse vores nye og inspirerende blogindlæg cirka hver 14. dag. Måske får du ny viden, bliver interesseret i at gå nye veje eller helt enkelt føler dig bedre klædt på til at diskutere klimatilpasningens mange aspekter.  

Hvem er vi?

Vand i Byer er et innovationsnetværk. Det unikke ved Vand i Byer er, at netværket består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder (tetra-helix). Vand i Byer er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Teknologisk Institut - Rørcentret er sekretariat for Vand i Byer. Du er velkommen til at kontakte en af os, se kontaktinfo her.  

KLIKOVAND er et unikt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i Region Hovedstaden. Vores mål er fælles løsninger hvad angår forebygge af konsekvenser efter voldsomme regnskyl samt koordineret kystsikring. KLIKOVAND finansieres af kommuner og forsyninger. KLIKOVAND-sekretariatet har til huse i Gladsaxe Kommune. Læs mere om KLIKOVAND her