name

Status i den virkelige verden giver et overblik over, hvordan virkeligheden ser ud i kommunerne

Blog nr. 6 - 19. september 2017


Skribent: 
Claus Borg, Direktør for Teknik og Miljø, Lemvig Kommune

En træls vejrmelding eller et væld af muligheder?
I skrivende stund regner det på tredje måned her i Lemvig Kommune – vi kan svagt huske, at det blev afbrudt af et par solskinstimer for et par uger siden. Alligevel er der ikke vand i gaderne i kommunens byer. Vi påbegyndte nemlig allerede separatkloakering for mere end 35 år siden, og det nyder alle kommunens byboere godt af i dag. De kan gå tørskoede rundt i gaderne. Og så betaler de i øvrigt ikke for at få renset millioner af m3 regnvand.

Hvis vejret fortsætter med at være så usselt som hidtil i 2017, får vi nok også snart en seriøs efterårsstorm i Lemvig. Men det frygter vi faktisk heller ikke rigtigt længere. Vi har investeret massivt i klimasikring af Lemvig By med Le Mur, og investeringerne i klimasikring af byen og havnen fortsætter i de kommende år. I vores lavtliggende by- og sommerhusområder på Harboøre Tange har vi velorganiserede digelag, som er klædt på til ekstreme hændelser. Og Vestkystaftalen står retfærdigvis stadig ved magt, så vi ved, at kyndige kolleger hos Kystdirektoratet har vores ryg mod vest.

Ingen facitlister
Men vi er selvfølgelig langt fra i mål i Lemvig Kommune. Der findes ingen facitlister i klimatilpasning – i hvert fald ikke for min generation. De næste mange årtier skal vi vise rettidig omhu og følge klimaudviklingen nøje. Det er vi faktisk også rigtig godt i gang med i Lemvig Kommune.

Regionalt EU-projekt løfter ambitionsniveauet
Lemvig Kommune er projektleder på projektet Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord. Under det regionale EU-projekt Coast to Coast Climate Challenge samarbejder 7 kommuner og 7 forsyningsselskaber i Vestlige Limfjord om at indsnævre Thyborøn Kanal via en høfdeforlængelse. En indsnævring af kanalen vil reducere stormflodsvandstanden i Vestlige Limfjord og klimasikre de kystnære byer de næste ca. 30-50 år. Samfundsøkonomisk et projekt med en enorm positiv værdi. Men de afledte konsekvenser skal kortlægges og finansieringen skal på plads, inden vi kan gennemføre et historisk klimatilpasningsprojekt.

Nye alliancer mellem eksperter og slutbrugere
Vi er nok også nødt til at indrømme, at Lemvig Kommune ikke er helt i mål med Thyborøn. Her er der igen blevet lidt vådt i gaderne. Byen synker og havet stiger. Derfor har forsyningsselskab og kommune allieret sig med de stærkeste fagligheder inden for satellitovervågning af sætninger, kortlægning af undergrunden og modellering af hele vandkredsløbet. Det har også udviklet sig til et EU-projekt, som skal sikre, at vi viser rettidig omhu i Thyborøn de næste mange årtier.

Nye faglige fora og relationer skaber sneboldeffekt
Når klimaprojekt-snebolden ruller, skaber der konstant nye muligheder for innovative samarbejder. Derfor er vi også blevet en del af Regn & Byer, hvor vi sammen med 3 andre kommuner og forsyninger skal demonstrere, hvordan parløbet kommune-forsyninger kan føre til helhedsorienterede løsninger med merværdi. Så hold øje med Thyborøn i de kommende år. Det er et epicenter for forskning og udvikling inden for klimatilpasning.

Klimatilpasning er mulighedernes land
Vi har for længst erkendt og erfaret, at klimaudfordringerne er et tveægget sværd for Lemvig Kommune. Det giver mange og til tider omkostningstunge udfordringer. Men på samme tid er det en vækst-driver i lokalsamfundet, en inspirerende udfordring, som kalder på nye, tværfaglige samarbejder og en kilde til udvikling af nye innovative løsninger. Derfor har vi sammen med vores forsyningsselskab etableret Klimatorium. Her mødes universitetets forskere med innovative virksomheder for at løse de udfordringer, som forsyningen, kommunen og andre virksomheder detekterer i den daglige drift. Civilsamfundet bliver inviteret indenfor som en integreret del af Klimatorium, til spændende oplevelser, der giver indblik i teknikkens og teknologiens bidrag til den grønne omstilling.

Grøn omstilling
Tilpasningen til klimaændringerne kan ikke stå alene. Påtager vi os som kommuner ikke også et ansvar for den grønne omstilling, står vi kun på det ene ben. I Lemvig Kommune har vi vedtaget en ambitiøs målsætning om, at vi i 2020 vil producere grøn energi i Lemvig Kommune i en mængde, som svarer til hele det samlede energiforbrug i kommunen – inkl. transport, industri og landbrug. Dette når vi gennem en massiv produktion af vedvarende energi ved vindkraft, solceller, biogas og biomasse.

Epilog
Hvis du skulle være i tvivl, er mit grundlæggende budskab, at virkeligheden tåler dagens lys i kommunerne. Vi har kastet os over klimatilpasningsopgaven med et enormt engagement. Og hvis de nuværende tendenser er repræsentative for fremtiden, byder klimaændringerne både på muligheder og udfordringer for os kommuner.