name

Greater Copenhagen som spydspids i kampen mod det vilde vejr

Blog nr. 5 - 20. juni 2017


Skribent: 
Christian Bruhn Rieper (tv), vicedirektør i Region Hovedstaden, og Ole Larsen (th), sekretariatsleder for CALL Copenhagen.  

     

Vi oplever i Danmark, såvel som i resten af verden, i stigende grad konsekvenserne af klimaforandringerne. Verden over har voldsomme vejrfænomener allerede varslet en fremtid, hvori der ikke hersker tvivl om vigtigheden af at være klimaberedt. Og selvom investeringerne i klimatilpasning kan synes dyre, så er det en langt lavere pris end konsekvenserne ved at lade være.

Investeringerne i at sikre hovedstadsregionen mod skybrud alene forventes at løbe op i 30 milliarder kroner over en 30-årig periode. Men der ligger også unikke vækstmuligheder for os i at kunne levere løsningerne til at tackle det vilde vejr. For det internationale marked for klimatilpasning er stort. Det er estimeret, at klimatilpasning vil koste verdenssamfundet ca. 400 mia. USD om året i 2030.

Der er altså massive investeringer på vej i både ind- og udland, som kan skabe grøn vækst i Greater Copenhagen, hvis vi formår at gribe muligheden. En ny rapport fra Damvad Analytics konkluderer da også, at der eksisterer et eksplosivt vækstpotentiale for danske virksomheder inden for grønne teknologier, hvis de formår at fastholde deres globale markedsandele.

For at understøtte dette potentiale er Region Hovedstaden, HOFOR og en række andre partnere ved at etablere et Living Lab for klimatilpasning, kaldet Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen (CALL Copenhagen). Indsatsen skal samle, udvikle og demonstrere klimatilpasningsløsninger for interesserede i ind- og udland. På den måde skal indsatsen skabe et solidt overblik over og forstærke den internationale synlighed af viden, kompetencer og løsninger indenfor klimatilpasning på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder - til fordel for øget vækst og eksport.

Greater Copenhagen er allerede godt på vej med at sikre en klimatilpasset metropolregion, har progressive kommuner og virksomheder, stærke forsyningsselskaber og vidensinstitutioner, samt rummer førende innovationsmiljøer.

CALL Copenhagen vil forstærke synligheden af disse kompetencer ved blandt andet at styrke demonstration og udvikling af klimatilpasningsløsninger i virkelig skala, altså løsninger i skala 1:1 i byrummet, hvis effekter og omkostninger systematisk vil blive dokumenteret.

På den måde kan virksomheder hurtigere få deres produkter på markedet, og kommuner og forsyningsselskaber kan få et bedre beslutningsgrundlag før de vælger en klimatilpasningsløsning, ligesom CALL Copenhagen kan være behjælpelig med en tættere kontakt til virksomhederne om udvikling og implementering af løsningerne.

Kommuner og forsyningsselskaber kan dermed få fart på at få deres klimatilpasningsplaner ført ud i livet på en omkostningseffektiv måde, samtidig med at potentialet i investeringerne udnyttes til fordel for øget vækst og eksport. Eksempelvis kan udenlandske byer med fordel gøre brug af CALL Copenhagen i deres søgen efter veldokumenterede og helhedsorienterede systemløsninger til at klimasikre deres byer og infrastruktur.

I Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi har vi en målsætning om at være internationalt bredt anerkendt som klimaberedt region i 2025. Med CALL Copenhagen er Greater Copenhagen et skridt tættere på dette, samt at stå som spydspids i Danmarks nye klimatilpasnings- og vandeventyr.