name

Kysternes historiske chance

Blog 18 - 20. april 2018


Skrevet af Marco Berenthz Partner i NORRØN, Architect MAA 

 

 Kysterne er Danmarks vartegn! Hvor Sverige har skovene, Norge har fjeldene og Finland har søerne - så er Danmarks største rekreative aktiv den danske kyststrækning. Derfor skal vi bruge den klogt!

De danske havnebyer står overfor en enorm udfordring i de kommende år. En enorm udfordring men også samtidig en opgave med enormt potentiale til udvikling af oversete områder i Danmark. Hvis altså opgaven udføres klogt.

Størstedelen af de danske kystbyer, nemlig 197 ud af 217 skal forholde sig til de presserende klimatiske forhold, som udfordrer den landskabelige kvalitet. Denne gennemgribende realitet er blevet kortlagt af tegnestuen NORRØN med støtte fra DREYERS fond. Vi har udarbejdet 7 kort, der inddeler Danmarks kysttekniske udfordring og dens sammenfald med de bagvedliggende kystbyer. Disse byer ligger ofte hensunkne i baglandet. Kortlægningen er sket på baggrund af datagrundlaget for Kystdirektoratets Kystanalyse 2016.

De 7 kort opdeler Danmark i bidder, og beskriver sammenhængen mellem udviklingspotentialer og behov for kystsikring. Intentionen er at skabe belæg for at nuancere samfundsdebatten om de omstridte kystbyggerier i Danmark. Ambitionen er at præcisere den fremtidige anlægsaktivitet i det danske kystlandskab.

Hvis kystlinjen er vores vartegn, er det også noget, vi skal opretholde og sikre kvaliteten af. Derfor er det nødvendigt at rette fokus mod det usete udviklingspotentiale, der findes i de forestående anlægsaktiviteter langs Danmarks kystlinje.

Agendaen for kystsikring skal ikke kun være drevet af et ønske om at opretholde status quo, men derimod at gå ambitiøst og holistisk til opgaven. Det skal skefor at garantere, at kysten ikke blot klimasikres, men samtidig udvikles i overensstemmelse med stedets specifikke kvaliteter, der på den måde kan være rammesættende for den udeblivende udvikling uden for hovedstaden.

Tanken er at bruge milliardinvesteringen i kystsikringen, som en løftestang for regional udvikling i en skala der faktisk betyder noget derude.

Kystturismen er en branche i kraftig vækst, og ikke et uvæsentligt sted at lede efter mulige løsninger. Flere steder er det nemlig lykkedes at skabe rekreative anlæg, der fungerer som en trækplaster for turister, og derved også sætte skub i væksten for de lokale erhvervsdrivende. Tænk bare på den løftestang Vadehavscenteret og Tirpitz har været for den sønderjyske vestkyst.

De fleste kommuner har svært ved at rejse den nødvendige investeringskapital det kræver for at skabe attraktioner i en kvalitet og størrelsesorden, hvor det virkelig batter.

Men idéen er at udnytte de enorme fremtidige anlægsomkostninger, der knytter sig til de store tekniske kystsikringsanlæg, til at udforme disse tekniske nødvendigheder på en ny og anderledes måde. På den måde skaber vi som samfund samtidig en pallet af rekreative oplevelser, der kan tiltrække udefrakommende turister og puste nyt liv i de bagvedliggende kystbyer.

En tankegang, der kan bane vejen for nye rekreative tilbud og kvaliteter, der styrker det lokale, kystnære turismeudbud. Samtidigt bliver deres placering præciseret, og dermed aflaster det samlede indgreb særligt sårbare landskabsområder.

De 7 kort skal være et redskab for landdistrikterne for at underbygge og understrege vigtigheden af dobbeltprogrammeringen af vores kystlandskaber. Det er en historisk chance for at bruge en forestående uundgåelig investering på en klog måde, der ikke bare skaber sikkerhed, men også skaber regional udvikling.