name

Samarbejde og erfaringsudveksling – vejen til en klimaberedt region

Blog 17 - 12. april 2018


Skrevet af: Marie-Louise Sune Andersen, Hillerød Forsyning, Michael Øllgaard, Egedal Kommune, og Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning

   

Idéen til KLIKOVAND blev født af en tanke om, at klimatilpasning er en regional problemstilling, der kræver videndeling og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Det skete helt tilbage på Region Hovedstadens erhvervskonference i 2008. KLIKOVAND blev til med kommuner og vandselskaber som drivende kræfter i et efterhånden stærkere og stærkere netværk.

Klimatilpasning er langtfra en driftsopgave Vi blev sat i verden for at være fødselshjælper for kommunernes klimatilpasningsplaner. Vi var med til at kanalisere og indsamle viden på tværs af kommuner og vandselskaber. Da klimatilpasningsplanerne var på plads, blev vores rolle en anden. I dag skal klimatilpasningsplanerne omsættes til praksis, og det giver nye udfordringer for kommuner og vandselskaber.

Uanset hvad, har KLIKOVANDs mål altid været, at gøre os alle klogere sammen og koble fra generel viden til konkrete projekter i det daglige arbejde og omvendt.

Der sker hele tiden udvikling i vores arbejde, fordi vi følger vores medlemmers behov. Klimatilpasning er på ingen måde nået til at være hverdag. Det var også tydeligt i de diskussioner, der udspandt sig på KLIKOVANDs netop overståede årskonference i marts måned.

På baggrund af et behov blandt vores medlemmer har vi udvidet vores arbejdsområde til ikke kun at omfatte regnvand men også at medtage grundvand og havvand. Vi har som flere andre i det ganske land indset, at vi er nødt til at se på hele vandets kredsløb for at opnå de bedste løsninger.

Klimatilpasing kræver innovation KLIKOVAND er et innovativt og tværfagligt netværk af kommuner og vandselskaber. Det har vi ikke glemt i hverdagens travlhed. Vi ser det stadig som en af vores fornemme opgaver at se udfordringerne fra nye vinkler og være med til at ændre vores måde at tænke klimatilpasning på.

Derfor har KLIKOVAND sammen med flere samarbejdspartnere fuld damp på at udvikle en Klima InnovationsCamp (KIC). Den skal sætte fokus på klimatilpasning og vand som en ressource.

Vi inviterer derfor studerende fra et bredt udvalg af videregående uddannelser til at deltage i århundredets nytænkning af afløbssystemet.

Stor succes med ERFA-netværk KLIKOVANDs rolle er i høj grad at faciliere indsamling og deling af viden og erfaringer, hvilket blandt andet sker på temadage og workshops. Delingen sker også i de to ERFA-netværk, vi har etableret det sidste års tid. De skal gøre os klogere på de små bump på vejen, der hurtig kan bliver til store huller, hvis vi ikke ser dem i tide.

Det ene er for vandselskaber. ERFA-gruppen skal styrke de deltagende vandselskabers medarbejdere i forhold til miljøforhold og lovgivning om udledning af overfladevand og spildevand via dialog og erfaringsudveksling.

Det andet ERFA-netværk handler om planlægning. Hvordan kan kommune- og lokalplan bruges til at sikre byen mod klimaforandringer med mere vand. Vi har afholdt en workshop om brug af juraen i lokalplan, skybrudsplan og klimatilpasningsplan, og hvordan de spiller sammen.

Medlemmernes behov i centrum Der kommer jævnligt nyt indenfor det juridiske og finansielle område. Det er til tider meget komplekst stof, og det kan være svært at få tid til at sætte sig ind i, hvad der sker, og hvilke konsekvenser, de nye regler kan have for det daglige arbejde og råderum. Derfor følger vi med på dette felt for at lette arbejdet.

Derudover har vi gennem årene udviklet en lang række værktøjer alene og med samarbejdspartnere. Blandt andet et dialogværktøj med fokus på at vurdere den merværdi, vi kan få ud af vores projekter.

Intet uden andre Som det fremgår ovenfor, samarbejde KLIKOVAND ikke kun internt. KLIKOVAND har en masse snitflader med andre netværk, organisationer og projekt og vi går meget op i at samarbejde med andre for at sprede viden og erfaring på tværs af landet.

Og det er netop det, der kendetegner klimatilpasning. Det kræver samarbejde på tværs af Danmark, kommunegrænser, sektorer, ja sågar landegrænser.

God arbejdslyst til alle!