name

Fortsættelse af innovationsnetværket for klimatilpasning ’Vand i Byer’

Blog 16 - 9. marts 2018


Skribent:
Birgitte Hoffmann, AAU og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

Meget vand er løbet under broen

Vand i Byer har nu eksisteret siden 2010. I den periode har spildevandshåndteringen undergået en radikal omstilling, så vi ikke længere kun arbejder med underjordiske og ’usynlige’ vandløsninger. I den første netværksperiode lykkedes det at sætte den overfladebaserede klimatilpasning på dagsordenen og i den anden periode er vi nået langt med at udvikle gode og værdiskabende projekter. Vand i Byer er vokset fra 50 medlemmer i 2010 til mere end 200 medlemmer i dag med både kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og forskellige typer af virksomheder og organisationer. Det er en indikation på, at det både er vedkommende tilgang, men også at den kræver samarbejder på tværs.

Samlet set, kan vi godt bryste os af, at vi har været med til at løfte den danske klimatilpasning som en ny og innovativ praksis og en branche i vækst. Der er imidlertid fortsat stort behov for det systematiske arbejde med innovation og omstilling som Vand i Byer bidrager med, hvis vi skal realisere de samfundsmæssige visioner om at investeringerne i klimatilpasning skal skabe både et klimarobust Danmark og bidrage til liveability og grøn vækst.

Forlængelse af Vand i Byer med nye fokusområder

Styregruppen i Vand i Byer har besluttet at søge om en forlængelse som innovationsnetværk i 2019-2020 via Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes (SIU) opslag fra 14. februar 2018. I en forsættelse af netværket vil der forsat være fokus på netværk, matchmaking og udviklingsprojekter. Det er også stadig vigtigt for os at de virksomheder, der er med i netværket, får mulighed for at udvikle og teste deres løsninger, så de opfylder nationale og internationale krav.

Samtidigt vil vi udvide netværket til blandt andet at omfatte de tre nedenstående områder:

  • Klimatilpasning af hele vandkredsløbet
  • IWA konferencen i 2020
  • Klimatilpasning i et strategisk perspektiv, der kan styrke merværdi

Klimatilpasning af hele vandkredsløbet

Indtil nu har hovedfokus i netværket været på håndtering af regnvand. Dette område er stadig meget aktuelt og nok også der, hvor vi er kommet længst med spændende nye klimatilpasningsløsninger. Fremover vil målet imidlertid også være at sætte fokus på klimatilpasning i forhold til resten af vandkredsløbet. Det gælder blandt andet havvand, vandløb og grundvand, som alle giver problemer for borgere og de myndigheder, der skal løse dem. Også her er der behov for at udvikle innovative løsninger, så investeringerne ikke kun klimasikrer Danmark, men også skaber merværdi, der bidrager til at udvikle lokalområder og grøn vækst.

IWA konferencen i 2020

The International Water Association (IWA) har valgt Danmark som vært for verdenskongressen World Water Congress & Exhibition i 2020. Kongressen, der er den største af sin art, forventes at trække mindst 5000 branchefolk til Bella Center i København, og målet er at cementere Danmarks førerposition inden for vandteknologi og klimatilpasning. Netværket vil inddrage alle aktører i at blive synlige og promovere danske klimatilpasningsløsninger på IWA konferencen i København i 2020.

Klimatilpasning i et strategisk perspektiv og til at skabe merværdi

Der er store visioner om klimatilpasning med merværdi i form af natur, multifunktionelle byrum og grøn vækst. Merværdi skabes af perspektiver, som forskellige aktører lægger ind i projektet. Derfor skal netværket arbejde strategisk med at sætte klimatilpasningen i spil sammen med andre dagsordener, der skaber mening på det konkrete sted.

Merværdi skal kvalificeres i samarbejde med andre fagområder. Da regnvandet tidligere blev håndteret i underjordiske kloakker og i specifikke og dermed monofunktionelle regnvandsbassiner, var det en klar sektoropgave, der kun i mindre grad forstyrrede den måde, vi anvender byens arealer.

Hvis regnvandet og investeringerne skal bruges på overfladen, så støder vandet og vandsektoren så at sige sammen med andre aktiviteter og sektorer, og der bliver behov for at koordinere ’brugen af overfladen’. Det er samtidig i denne koordinering, at der skabes muligheder for synergi – og dermed multifunktionalitet og merværdi. Så vi skal altså finde en måde at invitere andre fagprofessionelle, borgere og brugere, så de oplever, at det relevant at engagere sig i klimatilpasning.