name

Mere merværdi i klimatilpasningen!

Blog 14 - 6. februar 2018


Skribent:
Michael Nørgaard, projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Der er sket en vigtig udvikling i arbejdet med klimatilpasning siden 2010, hvor arbejdet tog fart. Dengang måtte vi rejse til udlandet for at finde inspiration til at flytte regnvandshåndteringen fra kloakkerne og finde nye måder at gøre tingene på. Det er ikke nødvendigt mere. Mange flotte og spændende løsninger har flyttet regnvandet op på overfladen og har høstet merværdi i form af rekreative muligheder, grønne byrum og smukkere villaveje.

Men er vi nået langt nok? Kan vi få mere merværdi i klimatilpasningen? Og rummer merværdi-buzzwordet de muligheder, som de store investeringer giver? Med store investeringer er potentialet selvfølgelig stort, og klimatilpasningen vil præge vores byer i årtier, så det er et strategisk og vigtigt tidspunkt.

Efterlysning: Strategiske og tværgående indsatser
Vi oplever desværre stadig, at ansvaret i klimatilpasningen er delt på en sådan måde, at der bruges alt for meget tid på økonomi og jura, i stedet for på at skabe nye løsninger og borgerinddragelse. Kommuner og forsyninger må på mange områder manøvrere i en gråzone. Og hvordan med de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne og statens rolle?

Klimatilpasningen kommer på den nationale dagsorden, når platformen brænder i form af oversvømmelser på Lyngby-motorvejen eller en borgmester står i vand til knæene ved Roskilde Fjord. Men vi savner en solid strategisk og tværgående indsats, der ser lidt længere og tager klimascenarierne alvorligt. Der er bl.a. behov for en styrket tværkommunal og regional indsats, som staten understøtter bedre med viden om scenarier, forskning og pilotprojekter. Vandet kender ikke de administrative skel, og derfor skal der arbejdes på tværs.

Den udfordring er selvfølgelig grundlæggende politisk, og vi har brug for at landspolitikerne for alvor prioriterer klimatilpasningen, for det er vist alvor. Hvad skal vi med nye kampfly til 56 mia. kr., hvis de militære lufthavne står under vand?

Klimatilpasning kræver fokuseret ledelse
Der er selvfølgelig et stort spillerum og et ansvar for kommuner, forsyninger, private virksomheder ... og for den enkelte medarbejder. Det er en ledelsesopgave at blande kortene, så spildevandsingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere arbejder sammen. Organisationerne skal udvikles, så de kan matche mål og udfordringer. Tværfagligheden skal understøttes og være forankret og reel, på tværs af kommuner og forsyninger, så vi kan få mere merværdi.

Centralt er, at klimatilpasningen er blot een af mange påtrængende udfordringer i vores byer. Det handler også om social balance, trafikale spørgsmål, energirigtigt byggeri m.m. Så vi har brug for en tilgang, der kan rumme helheden. Det kræver fokuseret ledelse, og at der skabes plads til nye måder at gøre tingene på.