name

Hvordan ser det ud med klimatilpasningen lige nu?

Blog 11 - 28. november 2017


Skirbent:
Hans Reymann-Carlsen, Forsikring og Pension

 

Jeg har netop, som en del af juryen i DANVA og Realdanias Klimapris, siddet og set de 15 nominerede klimatilpasningsprojekter igennem. Det er tydeligt, at der sker noget på klimatilpasningsområdet ude omkring i kommunerne – det bobler ligesom frem.
Og det er også tydeligt, at tankerne om at håndtere vandet på overfladen og samtidig have fokus på merværdier har bidt sig fast. Så oven i håndtering af vandet får vi også udviklet byrummene og får nye, spændende pladser og rum. 
Men vi er kun lige begyndt, og der er stadig en række udfordringer, som vi gerne vil være med til at kigge nærmere på.

Samarbejde på tværs

Klimatilpasning er en stor og kompleks opgave, der kræver samarbejde på tværs. Det har vi snart hørt mange gange, men det er altså også bare svært. Derfor synes vi, det er helt rigtigt, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland er gået ind og har taget teten på klimatilpasningen i de to regioner. Det har givet et boost til videns- og erfaringsdeling og større mulighed for sparring og samarbejde på tværs. Det er den helt rigtige vej at gå.

Helhedsorienteret og samlet plan

Vi skal videre ad den vej. Samarbejder på tværs kræver en overordnet og helhedsorienteret plan. Det er vigtigt, at vi også får Staten på banen. Vi kan ikke allesammen bygge vores eget lille dige eller regnbed. Vi er derfor ret spændte på, hvad der kommer ud af initiativer som for eksempel det nye rejsehold fra Miljøstyrelsen og ekstrabevillingen til DMI. Men det er kun begyndelsen. Vi håber, at regeringen følger op med en samlet, løbende strategi for det klimatilpassede Danmark.

Klimabevidste borgere:

Borgerne skal med i klimatilpasningen. Selv om den enkelte borger ikke kan holde vandmasserne tilbage, kan man godt bidrage til både forebyggelse og klimatilpasning. Det er vigtigt, at vi får skabt en bevidsthed hos borgerne. Også gerne en nysgerrighed og et ejerskab for klimatilpasningen. Det er jo opløftende og effektfuldt, når man formår at samle og engagerer en hel bydel i opgaven.

Hvad gør Forsikring & Pension?

Forsikring & Pension vil også gerne bidrage til at skabe viden, der kan deles og bruges af kommunerne. Lige nu deltager vi i en række projekter, der blandt endet omfatter:

  • støtte til beredskaberne med indsatsplaner og organisering

  • varsling med sensorer i kloakkerne, og hvordan dette kan være med til at skabe mere bevidsthed hos borgerne, når det gælder vandhåndtering

  • samarbejdsmodeller og arbejdet med at gøre Miljøstyrelsens beregningsværktøj PLASK til verdens bedste klimatilpasnings-beregningsværktøj.

 Vi fortsætter med det vigtige arbejde sammen med andre, for som jeg skrev indledningsvist, er vi kun lige begyndt, og der er stadig en række udfordringer, som vi gerne vil være med til at kigge nærmere på. 

 SKYBRUD I VR

På Folkemødet i år havde vi ført forbrugeroplysningen ind i den digitale tidsalder og lod folk (med VR-briller på) opleve et skybrud oversvømme en stue samtidig med, de fik gode råd til at undgå situationen derhjemme. Det er ikke sikkert, folk husker alle de gode råd, men oplevelsen af vandet, der stiger i stuen, kan de nok godt huske. Se med på filmen, der ligger som 360 graders-video

  

DER ER FORSKEL PÅ SKYBRUD OG STORMFLOD

Ikke alle ved det, men der er faktisk forskel på, hvem der erstatter, alt efter om du rammes af skybrud eller stormflod.
Skybrud er dækket på din almindelige hus/indboforsikring.
Stormflod dækkes af Stormordningen, der er en offentlig ordning:

 Stormrådet og Forsikring & Pension har lavet to små film, der forklarer om Stormordningen, og hvornår man er dækket af den. Filmene kan ses her:

https://www.stormraadet.dk/stormflod/film-om-stormflodsordningen/