name

Så er rejseholdet i gang

Blog 10 - 16. november 2017


Skribent:
Laura Storm Henriksen, Kystdirektoratet  - Louise Grøndahl, Miljøstyrelsen - Mia Holmbo Lind, Miljøstyrelsen og Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet

Når vandet kommer – hvad enten det er regnvandet fra oven, havvandet fra kysten eller grundvandet fra undergrunden – så kan det give enorme skader i byerne. En forebyggende indsats kan minimere, og måske oven i købet forhindre, skadesomkostninger og megen besvær og ærgrelse for borgere, virksomheder og kommuner.

Men det skal gøres klogt og smart, så man får mest mulig beskyttelse for investeringerne. Et af nøgleordene er helhedsorienterede løsninger, der tager højde for alle relevante oversvømmelseskilder, skaber merværdi og om nødvendigt går på tværs af kommunegrænserne.

Kommunernes vej fra plan til handling Evalueringen af de kommunale klimatilpasningsplaner viste, at alle landets 98 kommuner er godt i gang med at gøre sig klar til at sikre borgere og virksomheder ved at forebygge konsekvenserne af det næste store skybrud eller den næste stormflod. Kommunerne har nemlig udarbejdet kort, der udpeger risikoområder for oversvømmelser, og de har prioriteret indsatserne.

Kommunerne skal nu fra plan til handling. Derfor rykker rejseholdet for oversvømmelse og erosion de næste 2½ år ud med et hold af fageksperter. Holdet skal vejlede, inspirere og sparre med kommunerne om gode helhedsorienterede løsninger, der går på tværs af kommunegrænser og oversvømmelseskilder. Men det er som hidtil den enkelte kommune, der træffer beslutning om, hvordan kommunens klimatilpasningsindsats skal skrues sammen.

Rejseholdets første landsturné Rejseholdet har netop været på landsturné. Eksperter fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har blandt andet introduceret rejseholdet overfor kommunerne, informeret om ændringer af Kystbeskyttelsesloven og præsenteret det samfundsøkonomiske værktøj PLASK.

Regionale temamøder i 2018 Vi planlægger at afholde regionale temamøder i løbet af 2018, der tager afsæt i aktuelle og efterspurgte problemstillinger. Det kan være planlægning, nye data eller andre temaer indenfor klimatilpasning og kystbeskyttelse.

Eksperterne fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet er i tæt dialog med øvrige relevante statslige myndigheder, så vi også selv arbejder og optræder helhedsorienteret i vores dialog med kommunerne.

Aktiviteter for 2018 bliver annonceret på http://www.klimatilpasning.dk/ og http://www.kyst.dk/. Vi ser frem til et spændende 2018 med stor aktivitet og en god dialog!