Bastante: En omfattende forklaring og informativ artikel

Hvad betyder ‘bastante’?

‘Bastante’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er tilstrækkeligt eller nok. Det kan referere til både mængde, størrelse, kvalitet eller evner. Ordet ‘bastante’ bruges ofte i daglig tale for at udtrykke tilfredshed eller tilstrækkelighed.

Definition af ‘bastante’

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ‘bastante’ som:

“I tilstrækkelig grad, nok”

Etymologi af ‘bastante’

Oprindelse af ordet ‘bastante’

Oprindelsen af ordet ‘bastante’ kan spores tilbage til det latinske ord “bastans”, der betyder “nok” eller “tilstrækkelig”. Ordet blev senere lånt ind i dansk sprog og har siden udviklet sig til sin nuværende form.

Brug af ‘bastante’ i daglig tale

Almindelige anvendelser af ‘bastante’

‘Bastante’ anvendes ofte i daglig tale til at beskrive noget, der er tilstrækkeligt eller nok. Det kan bruges i forskellige kontekster, herunder:

 • At beskrive en tilstrækkelig mængde af noget, f.eks. “Der er bastante penge på kontoen.”
 • At udtrykke tilfredshed med noget, f.eks. “Jeg er bastante tilfreds med resultatet.”
 • At angive en tilstrækkelig kvalitet eller evne, f.eks. “Han er bastante dygtig til at spille guitar.”

Synonymer for ‘bastante’

Alternative ord og udtryk for ‘bastante’

Der er flere synonymer, der kan bruges som erstatning for ‘bastante’, afhængigt af konteksten. Nogle almindelige synonymer inkluderer:

 • Tilstrækkelig
 • Nok
 • Rigeligt
 • Passende
 • Tilfredsstillende

Betydningen af ‘bastante’ i forskellige kontekster

‘Bastante’ i forhold til mængde eller størrelse

Når ‘bastante’ bruges til at beskrive mængde eller størrelse, indikerer det, at der er tilstrækkeligt eller nok af noget. Det kan referere til både fysiske objekter og abstrakte begreber. For eksempel:

 • “Der er bastante mad til alle gæsterne.”
 • “Han har bastante tid til at løse opgaven.”

‘Bastante’ i forhold til kvalitet eller evner

Når ‘bastante’ bruges til at beskrive kvalitet eller evner, betyder det, at noget er tilstrækkeligt eller nok på dette område. Det kan referere til en persons evner, en produkts kvalitet eller en services pålidelighed. For eksempel:

 • “Hun er bastante dygtig til at synge.”
 • “Det er en bastante pålidelig bil.”

Grammatisk brug af ‘bastante’

‘Bastante’ som adjektiv

‘Bastante’ bruges som et adjektiv i sætninger for at beskrive substantiver. Det kan bøjes i forhold til køn og tal. Eksempler på bøjning af ‘bastante’ inkluderer:

 • En bastante mængde
 • Et bastante resultat
 • Flere bastante løsninger

Bøjning af ‘bastante’

Bøjningen af ‘bastante’ afhænger af substantivets køn og tal. Her er nogle eksempler på bøjning af ‘bastante’:

 • En bastante mængde (entalsform, hankøn)
 • Et bastante resultat (entalsform, intetkøn)
 • Flere bastante løsninger (flertalsform)

Eksempler på brug af ‘bastante’

Eksempler på ‘bastante’ i sætninger

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘bastante’ kan bruges i sætninger:

 • “Jeg har bastante penge til at købe det nye tøj.”
 • “Hun har opnået bastante resultater i sin karriere.”
 • “Vi har brug for bastante tid til at forberede os til eksamen.”

Idiomer og faste udtryk med ‘bastante’

Populære udtryk og vendinger med ‘bastante’

Der er ingen specifikke idiomer eller faste udtryk med ordet ‘bastante’, men det kan indgå i forskellige sætningsstrukturer og sammenhænge for at udtrykke tilstrækkelighed eller nok.

Relaterede emner til ‘bastante’

Ord og begreber relateret til ‘bastante’

Nogle ord og begreber, der er relateret til ‘bastante’, inkluderer:

 • Tilstrækkelig
 • Nok
 • Rigeligt
 • Passende
 • Tilfredsstillende

Konklusion

Sammenfatning af betydningen og brugen af ‘bastante’

‘Bastante’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er tilstrækkeligt eller nok. Det kan referere til både mængde, størrelse, kvalitet eller evner. Ordet bruges ofte i daglig tale for at udtrykke tilfredshed eller tilstrækkelighed. Det kan bøjes i forhold til køn og tal og kan bruges i forskellige kontekster. Der er også synonymer, der kan bruges som erstatning for ‘bastante’.