name

Stormøde om regnafstrømning, klimatilpasning og vandkvalitet

Torsdag den 21. november 2019 var der stormøde med mere end 80 deltagere.


Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring, når det kommer til implementering af limatilpasningsløsninger.

Hvilke erfaringer har vi opnået? Hvor er vi i dag? Hvordan kommer vi videre med den viden vi har?

Det kunne man høre om på stormødet den 21. november 2019. Her blev både cases, forskningsprojekter og erfaringer fra Danmark præsenteret.

Se programmet for dagen her.

Se deltagerlisten for dagen her.