name

Opsamling på temamødet - Sammen om klimatilpasning den 13. juni 2019

Tak for et godt temamøde, hvor der var ca. 30 deltagere.


Klimatilpasning indeholder mange fagligheder hvor samarbejde og inddragelse af aktører på mange niveauer er utroligt vigtigt.

Vand i Byer, KLIKOVAND, CLEAN og Forsikring & Pension gik dybere ind i udfordringerne omkring samarbejde og hvorfor det ofte er svært at koordinere samarbejdet og tale med aktørerne på de rigtige tidspunkter.

Links til præsentationer er pr. september 2019 blevet fjernet pga. nærmere undersøgelser af GDPR-regler på området.

Se program og deltagerliste her

Nedenfor kan du finde præsentationerne

Velkomst og samarbejde i klimatilpasning på mange forskellige niveauer. Erfaringer fra Vand i Byer gennem de seneste 10 år
v/ Ulrik Hindsberger, Vand i Byer og Teknologisk Institut

Sammen om klimatilpasning. Præsentation af projekt fra Fyn og Trekantsområdet, som CLEAN har været hovedansvarlige for
v/ Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Eksempler på forskellige typer samarbejder fra Værebro Å og Kildedal
v/ Jens Stærdahl / Signe Boelsmand, KLIKOVAND

Hvidovre kommunes arbejde med konkretiserings-planer og samskabelse med borgerne
v/ Ida Vedel Lange, Hvidovre Kommune

Opsamling fra dagen kan ses her.