Alt om “altfor”

Hvad betyder “altfor”?

“Altfor” er et dansk adverbium, der bruges til at udtrykke en overmåde eller en overdreven grad af noget. Det indikerer, at noget er mere end nødvendigt eller ønskeligt. Ordet kan også bruges til at udtrykke en negativ holdning eller kritik af noget.

Definition af “altfor”

Den officielle definition af “altfor” er “i en grad, der er mere end nødvendig, ønskelig eller passende”. Det kan også betyde “i en grad, der er negativ eller kritisabel”. Ordet bruges ofte til at beskrive en handling, en tilstand eller en egenskab, der er ekstrem eller overdreven.

Anvendelse af “altfor”

“Altfor” kan anvendes i forskellige sammenhænge og sætningsstrukturer. Det kan bruges som en adverbial bestemmelse, der modificerer et adjektiv eller et adverbium. Det kan også bruges som en del af en sammenligning eller som en del af en negativ udtalelse.

Eksempler på brug af “altfor”

Her er nogle eksempler på korrekt brug af “altfor” i sætninger:

 • Jeg er altfor træt til at gå i byen i aften.
 • Hun er altfor ung til at deltage i konkurrencen.
 • Det er altfor dyrt at købe en ny bil.
 • Vi ventede altfor længe på bussen.

Synonymer til “altfor”

Der er flere synonymer til “altfor” på dansk, som kan bruges til at udtrykke en lignende betydning. Nogle af de mest almindelige synonymer er:

 • Meget
 • Overmåde
 • For
 • Ekstremt
 • Overdrevent

Alternative udtryk for “altfor”

Der er også alternative udtryk, der kan bruges i stedet for “altfor” for at udtrykke en lignende betydning. Nogle af disse udtryk inkluderer:

 • For meget
 • For længe
 • For dyrt
 • For ung
 • For træt

Grammatik og syntaks

“Altfor” bruges som regel som en adverbial bestemmelse i en sætning. Det placeres normalt før det adjektiv eller adverbium, det modificerer. Det kan også placeres før et udsagnsord for at udtrykke en negativ holdning eller kritik.

Placering af “altfor” i sætningen

Her er nogle eksempler på korrekt placering af “altfor” i sætninger:

 • Jeg er altfor træt til at arbejde i dag.
 • Det er altfor koldt til at gå udenfor.
 • Han spiste altfor meget til middag.
 • De ventede altfor længe på at få deres mad.

Historisk baggrund

Ordet “altfor” har en lang historie i dansk sprog. Det stammer fra oldnordisk og har været en del af det danske sprog i flere århundreder. Betydningen af ordet har udviklet sig over tid, men dets grundlæggende betydning som en adverbial bestemmelse af grad har forblevet konstant.

Udviklingen af betydningen af “altfor”

I gamle dage blev “altfor” brugt til at udtrykke en mere positiv betydning af noget, der var mere end nødvendigt eller ønskeligt. Med tiden har betydningen ændret sig til at inkludere en mere negativ eller kritisk betydning af noget, der er overdrevent eller ekstremt.

Kulturel betydning

I dansk kultur bruges “altfor” ofte til at udtrykke en form for beklagelse eller utilfredshed. Det kan bruges til at udtrykke, at noget er mere end ønsket eller nødvendigt, og derfor er det ikke ideelt eller tilfredsstillende. Ordet kan også bruges til at udtrykke en form for kritik eller negativ holdning.

Brugen af “altfor” i forskellige kontekster

“Altfor” kan bruges i forskellige kontekster og situationer. Det kan bruges i formelle og uformelle sammenhænge, både i skriftlig og mundtlig kommunikation. Det bruges ofte i dagligdags samtaler, i litteratur, i aviser og i andre former for skriftligt materiale.

Forvirrende ord og udtryk

Der er nogle ord og udtryk, der ligner “altfor”, men har en helt anden betydning. Det er vigtigt at skelne mellem disse ord for at undgå misforståelser. Nogle af disse forvirrende ord og udtryk inkluderer:

 • Altid
 • Altid
 • Altid
 • Altid
 • Altid

Ord og udtryk der ligner “altfor”, men har en anden betydning

Her er nogle eksempler på ord og udtryk, der ligner “altfor”, men har en anden betydning:

 • Altid – betyder “hele tiden” eller “på alle tidspunkter”
 • Altid – betyder “hele vejen” eller “helt”
 • Altid – betyder “overalt” eller “på alle steder”
 • Altid – betyder “alle sammen” eller “alle”
 • Altid – betyder “hver gang” eller “hver eneste”

Hyppige fejl og misforståelser

Ved brug af “altfor” er der nogle hyppige fejl og misforståelser, der kan opstå. Det er vigtigt at være opmærksom på disse for at undgå at bruge ordet forkert. Nogle af de mest almindelige fejl og misforståelser inkluderer:

 • Forveksling med “altid” – “altfor” betyder ikke det samme som “altid”
 • Overbrug – det er vigtigt at bruge “altfor” med måde og kun når det er relevant
 • Fejlagtig placering – “altfor” skal placeres korrekt i sætningen for at undgå misforståelser
 • Manglende brug af alternativer – der er andre udtryk og synonymer, der kan bruges i stedet for “altfor”

Typiske fejl og misforståelser ved brug af “altfor”

Her er nogle eksempler på typiske fejl og misforståelser ved brug af “altfor”:

 • Fejl: Jeg er altfor altid træt.
 • Korrekt: Jeg er altid træt.
 • Fejl: Han er altfor for ung til at køre bil.
 • Korrekt: Han er for ung til at køre bil.
 • Fejl: De ventede altfor altfor længe på bussen.
 • Korrekt: De ventede altfor længe på bussen.

Relaterede søgeord

Der er flere relaterede søgeord og udtryk, der kan være relevante, når man undersøger betydningen af “altfor”. Nogle af disse søgeord inkluderer:

 • For meget
 • Overdreven
 • Ekstrem
 • Overvældende
 • For meget af det gode

Ord og udtryk relateret til “altfor”

Her er nogle eksempler på ord og udtryk, der er relateret til “altfor”:

 • Meget
 • For meget
 • Overdrevent
 • Ekstremt
 • Overvældende

Opsummering

I denne artikel har vi udforsket betydningen, anvendelsen og grammatikken af det danske ord “altfor”. Vi har set på eksempler på korrekt brug af ordet, synonymer og alternative udtryk, samt forvirrende ord og hyppige fejl. Vi har også diskuteret den historiske baggrund og den kulturelle betydning af ordet. Forhåbentlig har denne artikel givet dig en dybere forståelse af “altfor” og hjulpet dig med at bruge det korrekt i dine egne tekster.

Kilder og yderligere læsning

Hvis du ønsker at læse mere om “altfor” og dets betydning, kan du konsultere følgende kilder:

 • Dansk Sprognævn – www.dsn.dk
 • Ordbogen.com – www.ordbogen.com
 • Den Danske Ordbog – www.denstoredanske.dk

Disse kilder indeholder yderligere information og eksempler på brug af “altfor” i forskellige sammenhænge.